Rīgas brīvostas pārvalde nesaņem finanšu līdzekļus ne no valsts, ne pašvaldības budžeta (neskaitot publisko finansējumu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai no ES fondiem). Pārvaldes pamatdarbības ieņēmumus veido ostas maksas, kuras maksā Rīgas ostā apkalpotie kuģi, zemes un piestātņu nomas maksas, kā arī ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem, ko maksā ostā strādājošie uzņēmumi. Rīgas brīvostas pārvalde savā darbībā ievēro bezpeļņas organizācijas principus – finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī Likumā par ostām noteikto funkciju īstenošanai.

Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā ir ar ostas darbību saistītie aktīvi 388 milj. EUR apmērā. Pārvaldes neto apgrozījums 2023. gadā veidoja 35 milj. EUR un kopējie nodokļu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos 2023. gadā sasniedza 3,9 milj. EUR

Mamaja
Agnese Mamaja
FINANŠU DIREKTORE
  • Agnese.Mamaja [at] rop.lv, +371 670 308 14
  • Rīgas brīvostas pārvalde 
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Finanšu dokumenti

Parādīt visus