Rīgas ostā ir publiski pieejamas teritorijas un slēgtas privāto termināļu, ražošanas objektu un ostas būvju teritorijas. Publiski pieejamās teritorijās fotografēšana un filmēšana ir atļauta bez ierobežojumiem. Filmēšana un fotografēšana izmantojot bezpilota gaisa kuģi (dronu) no ostas publiski pieejamām vietām ir atļauta, ievērojot valstī pastāvošās normatīvo aktu prasības (saņemot Civilās aviācijas aģentūras lidojuma atļauju) un saskaņojot ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Par iespēju organizēt filmēšanu vai fotografēšanu Rīgas brīvostas slēgtajās teritorijās, lūdzam sazināties ar Rīgas brīvostas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļu. Neaizmirstiet, ka iekļūšanai Rīgas ostas teritorijā var būt nepieciešama caurlaide.

Lai saskaņotu bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu, vismaz 5 darba dienas pirms lidojuma jāvēršas ar rakstveida iesniegumu Rīgas brīvostas pārvaldē. Detalizēta kārtība un iesnieguma forma atrodama zemāk pievienotajos dokumentos. Ja paredzēts veikt paaugstināta riska lidojumu, iesniegumam jāpievieno ekspluatācijas atļauja. Veicot bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu, pilotam jāievēro konkrētajā UAS ģeogrāfiskajā zonā noteiktie nosacījumi un ierobežojumi, kas pieejami VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē www.airspace.lv/drones.


 

Informācija par fotografēšanas un filmēšanas iespējām:

Župen
Mārtiņš Škapars
Sabiedrisko attiecību speciālists

Jūs var interesēt: