Valde

Ostas augstākā lēmējinstitūcija ir valde. Rīgas ostas valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji.

 • Sandis Šteins
  Sandis Šteins
  Valdes priekšsēdētājs
  Pieredzes apraksts

  Rīgas brīvostas pārvalde
  Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010
  +371 67030800
  Sandis.Steins [at] rop.lv
 • Liene Priedīte-Kancēviča
  Liene Priedīte-Kancēviča
  Valdes priekšsēdētāja vietniece
  Pieredzes apraksts

  Satiksmes ministrija
  Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
  +371 67028216
  Liene.Priedite [at] sam.gov.lv
 •  
 • Baiba Bāne
  Baiba Bāne
  Valdes locekle
  Pieredzes apraksts

  Finanšu ministrija
  Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
  +371 67095418
  Baiba.Bane [at] fm.gov.lv
 • Elita Turka
  Elita Turka
  Valdes locekle
  Pieredzes apraksts

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
  +371 67026531
  Elita.Turka [at] varam.gov.lv

Pārvaldnieks un vietnieki

Ostas valdei ir pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks. Ostas pārvaldnieku ieceļ valde, bet par RBP darbinieku pieņemšanu darbā ir atbildīgs pārvaldnieks.

 • Ansis Zeltiņš
  Ansis Zeltiņš
  Pārvaldnieks

  Pieredzes apraksts

  +371 67030800
  ansis.zeltins [at] rop.lv
 • Mārtiņš Ziemanis
  Mārtiņš Ziemanis
  Vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos
  Pieredzes apraksts

  +371 67030804
  martins.ziemanis [at] rop.lv
 • Edgars Sūna
  Edgars Sūna
  Vietnieks ostas attīstības jautājumos
  Pieredzes apraksts

  +371 67030843
  edgars.suna [at] rop.lv

Pārvaldes speciālisti

 • Deniss Bičkovs
  Olita Gailīte
  Personāla nodaļas vadītāja
 • Haralds
  Haralds Bergs
  Vecākais kuģa locis
 • Agnese Mamaja
  Agnese Mamaja
  Finanšu direktore
 • Andrejs Lisments
  Andrejs Lisments
  Kuģu satiksmes operators
 • Ervīns
  Ervīns Romāns
  Jurists-iepirkumu speciālists
 • Mārtiņš
  Martins Krišāns
  Vecākais kuģa locis
 • Vilis Avotiņš
  Vilis Avotiņš
  Vides nodaļas vadītājs
 • Normunds
  Normunds Leksis
  Kuģu satiksmes operators
 • Inita Luna
  Inita Luna
  Iekšējā audita nodaļas vadītāja
 • Edgars Jodzevičs
  Edgars Jodzevičs
  Vecākais kuģa locis
 • Valdis Voins
  Valdis Voins
  Ostas policijas priekšnieks
 • Jānis Šiliņš
  Jānis Šiliņš
  Autotransporta administrators
 • Elīna Virga
  Elīna Virga
  Juriste
 • Linards
  Linards Makarovs
  Ostas kapteiņa vietnieks
 • Klinta Lauska
  Klinta Lauska
  Pārvaldnieka biroja speciāliste
 • Andrejs Kanskis
  Andrejs Kanskis
  Vecākais kuģa locis
 • Sergejs
  Sergejs Mašiņenkovs
  Vecākais kuģs locis
 • Jana Grīnhofa
  Jana  Grīnhofa
  Projektu vadītāja
 • Arnis Šmits
  Arnis Šmits
  Ostas kapteinis
 • Kristaps Armanis
  Kristaps Armanis
  IT departamenta direktors
 • Raitis Tukāns
  Raitis Tukāns
  Komercdarbības atbalsta departamenta direktors
 • Jana Zālīte
  Jana Zālīte
  Caurlaižu izsniegšanas nodaļas vadītāja
 • Inga Pole
  Inga Pole
  Resursu pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Irina Gorbatikova Bondarenko
  Irina  Gorbatikova Bondarenko 
  Administratīvā departamenta direktore
 • Mārcis Frīdmanis
  Mārcis Frīdmanis
  IT tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs
 • Inga France
  Inga France
  Tirgus analītikas nodaļas vadītāja
 • Aivars
  Aivars Pauls
  Vecākais kuģa locis
 • Žanna Ābele
  Žanna Ābele
  Juriste
 • Inga Sabovica
  Inga Šabovica
  Komunikācijas speciāliste
 • Olita Gailīte
  Ivars Jansons
  Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājs
 • Ļena
  Jeļena  Burdastova
  Komercdarbības speciāliste
 • Edvīns
  Edvīns  Ritovs
  Radaru speciālists
 • Oskars
  Oskars  Pavro
  Vecākais inspektors
 • Ilona
  Ilona  Eiduka
  Juriste
 • Artis
  Artis  Zīders
  Ostas policijas priekšnieka vietnieks
 • Inese
  Inese  Kļaviņa
  Pārvaldes referente
 • Ints
  Ints  Jurjāns
  Iepirkumu speciālists
 • Sandra
  Sandra  Maķe
  Vecākā grāmatvede
 • Aivis
  Aivis  Zeps
  Vecākais  IT speciālists
 • Uldis
  Uldis  Osmanis
  Sabiedriskās kārtības dienesta vadītājs
 • Edgars
  Edgars  Priede
  Informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītājs
 • Baiba
  Baiba  Bērziņa
  Ostas policijas administratīvā biroja inspektore
 • Artjoms
  Artjoms  Grigorjans
  Būvinženieris
 • Santa
  Santa  Šveda
  Galvenais grāmatvedis
 • Sandra
  Sandra  Cildermane
  Galvenā grāmatveža vietnieks
 • Vineta
  Vineta Rudzīte
  Pārvaldnieka palīgs
 • Pīters
  Pēteris  Zaļūksnis
  Vecākais radaru un telekomunikāciju speciālists
 • Liene Ozola
  Liene Ozola
  Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 • Vita Gerharde
  Vita Gerharde
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Ieva Jansone
  Ieva Jansone
  Kancelejas vadītāja
 • Mārtiņš Škapars
  Mārtiņš Škapars
  Sabiedrisko attiecību speciālists
 • Dace Šulce
  Dace Šulce
  Resursu pārvaldības nodaļas speciāliste