Rīgas brīvostas pārvalde

Rīgas brīvostas pārvalde administrē ostas darbību atbilstoši labas pārvaldības principiem, profesionāli un mūsdienīgi. Rīgas brīvostas pārvalde rūpējas, lai Rīgas ostas izaugsmes pamatā būtu:

  • rūpes par vidi
  • sociāli atbildīga politika
  • caurskatāma lēmumu pieņemšana
  • ilgtspējīga resursu izmantošana
  • ilgtermiņa sadarbības veidošana ar valsts un pašvaldības institūcijām

Īstenojot labu pārvaldību, Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina apkārtējās vides ilgtspēju un sociālā dialoga veidošanu starp ostu un sabiedrību.