Kopš 2019. gada Rīgas brīvostas pārvaldē ir izstrādāts trauksmes celšanas mehānisms. Mehānisma izveides mērķis ir sabiedrības interesēs veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem, kā arī nodrošināt trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Ziņot Rīgas brīvostas pārvaldes pretkorupcijas komisijai par pārkāpumu: