57°04’02N, 24°00’43E
Rādīt Google kartē
Rīgas osta atrodas Baltijas jūras austrumu krastā pie Daugavas upes ietekas Rīgas jūras līcī

Gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski osta ir Rīgas pilsētas neatņemama sastāvdaļa. Tā aizņem 11% no Rīgas pilsētas teritorijas abos Daugavas upes krastos un stiepjas 15 km garumā no Vanšu tilta pašā pilsētas centrā līdz upes ietekai Rīgas jūras līcī.

Atrašanās izdevīgā vietā, kas nodrošina lielas Eirāzijas sauszemes teritorijas tuvāko pieeju jūras ceļiem, jau vēsturiski ir ļāvusi Rīgai veidoties par svarīgu tirdzniecības ceļu krustpunktu un plaukstošu ostu visos gadsimtos.

Šodien Rīgas osta piedāvā ātrākos, drošākos un lētākos transporta savienojumus kravu pārvadātājiem un saista nozīmīgus preču izcelsmes un patēriņa tirgus Eiropā un pārējās Eirāzijas kontinenta daļās, ieskaitot Krieviju un Ķīnu.

Stratēģiski izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums, labi attīstīti visu transporta veidu savienojumi un daudzveidīgas loģistikas risinājumu iespējas nodrošina Rīgas ostai multimodālo pārvadājumu mezgla statusu, ļauj efektīvi apkalpot 200 miljonus plašu patērētāju tirgu un būt par nozīmīgu reģiona distribūcijas centru.