rigas osta

Kuģojama 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Pieņem visus kuģus, kuru gabarīti ļauj tiem kuģot cauri Dāņu jūras šaurumiem un ienākt Baltijas jūrā. Laipni lūdzam Rīgas ostā!

Rīgas osta ir daudzfunkcionāla osta ar mūsdienīgu, drošu un ilgtspējīgu infrastruktūru, kas nepārtraukti attīstās, reaģējot uz izmaiņām tirgos un pielāgojoties jaunām klientu prasībām.

Rīgas osta praktiski neaizsalst, bet īpaši bargās ziemās drošu un regulāru navigāciju gan Rīgas ostā, gan cauri Rīgas jūras līcim nodrošina divi Rīgas ostas ledlauži.

Visa Rīgas ostas teritorija abos Daugavas krastos ir labi nodrošināta ar dzelzceļa un auto pievedceļiem. Ap 60% kravu uz/no Rīgas ostas termināļiem tiek nogādātas pa dzelzceļu, bet 40% izmantojot autopārvadājumus. Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina nepārtrauktu ostas sauszemes transporta infrastruktūras uzturēšanu un modernizēšanu, kā arī nepieciešamās jaunās sliežu ceļu un autoceļu infrastruktūras būvniecību ostas teritorijā.

Rīgas ostas infrastruktūra atbilst mūsdienu nozares prasībām un ir piemērota lielo kravas un kruīza kuģu uzņemšanai. Kuģu izmēra ziņā Rīgas osta var pieņemt visus kuģus, kuru gabarīti ļauj tiem kuģot cauri Dāņu jūras šaurumiem un ienākt Baltijas jūrā. Tie ir Panamax un post-Panamax tipa kuģi ar iegrimi līdz 15 m un garumu līdz 300 - 320 m.

Rīgas ostas tehnoloģiskā infrastruktūra atrodas nepārtrauktā attīstībā: tiek veidotas integrācijas ar transporta un loģistikas uzņēmumiem, ieviesti jaunākie informācijas sistēmu risinājumi kuģu, kravu un pasažieru plūsmu uzskaitei un pārvaldībai, testēts un attīstīts 5G mobilo sakaru tīkls, automatizēta dokumentu aprite starp dažādām ostas struktūrvienībām. Viedie risinājumi uzlabo datu apmaiņu visā Rīgas ostā un padara to par efektīvāko un tehnoloģiski progresīvāko ostu Latvijā.

 • 6 348 ha
  Ostas teritorija
 • 1 962 ha
  Ostas zeme
 • 4 386 ha
  Ostas akvatorija
 • 19 km
  Piestātņu kopējais garums
 • 15,0 m
  Maksimālā kuģu iegrime
 • 16,0 m
  Maksimālais dziļums
 • 2 250 914 m²
  Atklātie kravu laukumi
 • 512 146 m²
  Slēgtās noliktavas
 • 46 600 m³
  Saldētavu ietilpība
 • 7 800 m2
  Saldētavas (platība)
 • 14 000 t
  Saldētavas (kravu apjoms)
 • 260 000 m³
  Beramkravu rezervuāru ietilpība
 • 536 535 m³
  Lejamkravu rezervuāru ietilpība

Jūs var interesēt: