Speciālā ekonomiskā zona ar ērtu pieeju lielajiem tirgiem, labvēlīgu investīciju klimatu un izdevīgiem nodokļu atvieglojumiem

Galvenās priekšrocības uzņēmējdarbībai Rīgas ostā ir speciālās ekonomiskās zonas režīms ar būtiskiem nodokļu atvieglojumiem un izdevīgiem preču kustības un uzglabāšanas noteikumiem, kā arī ilgtermiņa zemes noma un apbūves tiesības. Būtisku lomu spēlē arī Rīgas ostas stratēģiski izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un mūsdienu loģistikas prasībām atbilstošie transporta savienojumi. Tie ļauj Rīgas ostai efektīvi apkalpot plašus tirgus un kļūt par nozīmīgu distribūcijas centru reģionā.