tirgi

Rīgas osta kā centrālā Baltijas valstu osta sniedz efektīvu pieeju plašam loģistikas tīklam, kas savieno Ziemeļeiropu, ES un vēl tālākus Eirāzijas reģionus

Atrašanās Baltijas valstu centrā ļauj izmantot Rīgas ostu kā izdevīgu loģistikas un sadales centru Ziemeļeiropas reģionam. 24 stundu laikā preces no Rīgas ostas var tikt nogādātas uz jebkuru punktu Baltijas valstīs, kā arī Stokholmā, Helsinkos un Varšavā, bet 48 stundu laikā visā Skandināvijā. Rīga ir lielākā Baltijas valstu metropole, kas nodrošina biznesa infrastruktūras un kvalificēta darbaspēka pieejamību, kā arī kvalitatīvu dzīves vidi.

Atrašanās Eiropas Savienībā un Eirozonā nodrošina ne tikai stabilu ekonomisko vidi un investīciju drošību, bet uzņēmējiem arī brīvu pieeju Eiropas tirgiem un iespēju saņemt atbalstu no ES struktūrfondiem. ES jaunās kohēzijas politikas ietvaros no 2021. līdz 2027. gadam Latvijas ekonomikas attīstībai kopumā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro. Viedāka Eiropa, zaļāka Eiropa un ciešāk savienota Eiropa ir kohēzijas politikas pamatmērķi, kas izvirzīti Eiropas līmenī, un veido pamatu arī uzņēmējdarbības atbalstam ostā.

Multimodālo pārvadājumu mezgla statusu Rīgas ostai nodrošina labi attīstīti visu transporta veidu savienojumi un daudzveidīgas loģistikas risinājumu iespējas. Kuģu satiksme nodrošina Rīgas ostas savienojumus ar 50 dažādu pasaules valstu ostām, savukārt 1520 mm dzelzceļa tīkls ļauj uzticami nogādāt un saņemt kravas no visattālākajiem galamērķiem Eirāzijas kontinenta iekšienē. Lielākais aviomezgls Baltijā - Rīgas lidosta, un regulārā prāmju satiksme Rīgas ostā ļauj nodrošināt ātrus multimodālos kravu pārvadājumus atbilstoši mūsdienu komercijas prasībām. Savukārt, topošā ātrgaitas dzelzceļa līnija Rail Baltica ar Eiropas dzelzceļa standartam atbilstošu sliežu platumu 1435 mm nodrošinās efektīvu kravu tranzītu starp Rīgas ostu, Baltijas valstu galvaspilsētām un visdažādākajiem Eiropas galamērķiem līdz pat Ziemeļjūrai un Adrijas jūrai.