ostas maksas

Rīgas ostā kuģiem ir noteikta kanāla maksa, loču maksa, sanitārā maksa, piestātnes maksa, pasažieru maksa un mazo kuģu maksa.

Ostas maksu likmes Rīgas ostā, kā arī to aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību nosaka Rīgas brīvostas pārvalde. Ostas maksu likmes aprēķina pamatā ir kuģa bruto tonnāža – GT.

Ostas maksu piemērošanas kārtība ir noteikta dokumentā "Rīgas ostas maksas", un ir pieejama jebkuram interesentam, viegli saprotama un caurskatāma. Informācija par izmaiņām tiek savlaicīgi paziņota Rīgas ostas mājaslapā.

Rīgas ostas maksas ir konkurētspējīgas, salīdzinot ar citām reģiona ostām. Ostas maksās ir paredzētas atlaides:

  • kuģošanas līniju kuģiem atkarībā no šīs līnijas kuģu ienācienu skaita gada laikā
  • kruīza kuģiem atkarībā no ostas apmeklējumu skaita gada laikā
  • zvejas kuģiem - 50% apmērā no kanāla, loču un piestātnes maksām
  • kuģiem ar “Green Award Certificate” - 5% apmērā no kanāla maksas
  • kuģiem ar sašķidrinātās dabasgāzes (LNG), metanola, amonjaka vai ūdeņraža degvielas dzinēju – 10% apmērā no kanāla un loču maksām

Ostas maksās ir noteikti arī robežlīmeņi dažu ostas pakalpojumu cenām, kurus nesniedz Rīgas brīvostas pārvalde, bet privātie komersanti - velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanai, tauvošanas darbiem, ugunsdzēsēju pakalpojumiem, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanai un dzeramā ūdens piegādei.

Ostas maksu un ostā saņemto pakalpojumu maksas iekasēšanu no kuģu īpašniekiem veic kuģa aģents, kas tālāk nodrošina norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem - Rīgas brīvostas pārvaldi, komersantiem un Latvijas Jūras administrāciju.

Ostas maksas Rīgas ostā tiek pārskatītas reizi gadā, un nepieciešamības gadījumā tās var tikt mainītas, ņemot vērā aktuālās cenu izmaiņas, tirgus situāciju un tendences.


Jūs var interesēt: