Rīgas brīvostā jaunu projektu attīstībai pieejamas 504,5 ha brīvas teritorijas. Investoriem un projektu attīstītājiem tiek piedāvāti zemes gabali Daugavas labajā krastā - Kundziņsalā un Mangaļsalā, kā arī Daugavas kreisajā krastā – Spilvē un Krievu salā.

Visās Rīgas ostas brīvajās teritorijās pieejamas priekšrocības, ko piedāvā labvēlīgā uzņēmējdarbības vide Rīgas ostā:

  • ilgtermiņa zemes noma līdz 45 gadiem ar iespēju līgumu pagarināt. Zemes nomas maksa ir fiksēts ikgadējs maksājums, kas atkarīgs no zemes kadastrālās vērtības;
  • speciālās ekonomiskās zonas režīms, kas dod iespēju saņemt ievērojamus nodokļu atvieglojumus un nodrošina labvēlīgus muitas noteikumus preču ievešanai, izvešanai un uzglabāšanai;
  • Rīgas brīvostas pārvaldes atbalsts, izbūvējot projektam nepieciešamo infrastruktūru, inženierkomunikācijas un transporta pievedceļus.

kundzinsala

Kundziņsala

Kundziņsala ir Daugavas labā krasta sala Rīgas ostas centrālajā daļā, un šobrīd tā ir dinamiskākā ostas attīstības teritorija ar jau esošām dziļūdens piestātnēm un jaunu piestātņu izbūves iespējām.  Kundziņsalā jau darbojas Rīgas ostas jaudīgākie konteineru un beramkravu termināļi, kā arī modernas noliktavas un loģistikas centri.

Kundziņsalu raksturo teicama dzelzceļa un autotransporta infrastruktūra. Pašreiz uz ostas teritorijām Kundziņsalā tiek būvēts jauns autoceļa pārvads, kas savienos Kundziņsalu ar Latvijas autoceļu tīklu, apejot Rīgas pilsētas centru. Kundziņsala ir ideāla vieta jauniem liela mēroga termināļu projektiem, kuru darbībai nepieciešamas dziļūdens piestātnes. Šobrīd no ostas kopējās teritorijas Kundziņsalā 85,5 ha ir brīvas teritorijas, kas pieejamas jaunu projektu realizācijai.


Kundziņsalā zemes nomai un uzņēmējdarbības uzsākšanai ir pieejamas 4 brīvas teritorijas:


Spilve

Rīgas ostā iekļautā Spilves lidlauka un tam pieguļošās zemes apjoms – vairāk nekā 450 ha, ļauj droši nosaukt šo brīvo teritoriju par vienu no lielākajām megaprojektiem pieejamām platībām Eiropas ostās. Jauni platsliežu (1520 mm) dzelzceļa tīkli, iespējamais Rail Baltica pieslēgums no starptautiskās lidostas “Rīga” ar Eiropas dzelzceļa tīklam atbilstošu sliežu platumu 1435 mm, kuģu piestātnes un autoceļu infrastruktūra paver unikālas iespējas veidot vienotu loģistikas kompleksu, kas ietver ostu, platsliežu dzelzceļu, šaursliežu dzelzceļu, lidostu un autoceļus. 

Teritorijas izmērs ļauj Spilvē attīstīt vēja enerģijas projektus, jaunu konteineru terminālu izbūvi (esošie Rīgas ostas konteineru termināli šobrīd atrodas tikai Daugavas labajā krastā), noliktavu apbūvi, liela mēroga ražošanas, loģistikas un cita veida projektus.


Spilvē zemes nomai un uzņēmējdarbības uzsākšanai ir pieejamas 4 brīvas teritorijas:


Mangaļsala

Mangaļsala ir ostas teritorija Daugavas labajā krastā tieši pie upes ietekas Rīgas jūras līcī. 19 ha brīvā ostas platība Mangaļsalas ziemeļu daļā ir paredzēta rekreācijas teritorijas izveidošanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Mangaļsalā zemes nomai un uzņēmējdarbības uzsākšanai ir pieejama 1 brīva teritorija:


Krievu sala

Krievu sala ir ostas teritorija Daugavas kreisajā krastā, kurā pēdējo gadu laikā ir ieguldītas Rīgas ostas pārvaldes lielākās investīcijas, izbūvējot modernāko un videi draudzīgāko kravu pārkraušanas infrastruktūru Rīgas ostā ar mūsdienīgām dziļūdens piestātnēm, dzelzceļa un auto pievedceļiem.

7 ha plašā brīvā teritorija Krievu salā ir piemērota dažāda veida ražošanas attīstībai, tai skaitā tehnoloģiski sarežģītu ražotņu izvietošanai ar specifiskām teritorijas prasībām (piemēram, naftas produktu pārstrādei). Jaunizbūvētais autoceļu mezgls, jauni dzelzceļa pievedceļi, ieskaitot dzelzceļa stacijas, pieejamais augstspiediena gāzes vads un augstas jaudas elektrības pieslēgums padara Krievu salu par Daugavas kreisā krasta visātrāk apgūstamo investīciju teritoriju.

Krievu salā zemes nomai un uzņēmējdarbības uzsākšanai ir pieejama 3 brīvas teritorijas:


Raitis Tukāns
Komercdarbības atbalsta departamenta direktors