Investīciju iespējas

568 ha ostas teritorijas, kas pieejamas biznesa uzsākšanai, zemes nomai un sadarbībai ar projektu attīstītājiem

Rīgas brīvosta ir atvērta investīcijām visu veidu komercdarbībā – gan kravu pārkraušanas, uzglabāšanas un apstrādes uzņēmumos, gan arī ražošanas uzņēmumu izveidē. Īpaši tiek veicināta uzņēmējdarbība, kas saistīta ar jūras pārvadājumiem – stividorpakalpojumi, noliktavas, loģistikas un distribūcijas centri, kā arī ražošana, kur gatavā produkcija un/vai izejmateriāli tiek saņemti vai nosūtīti ar jūras transportu. 

Rīgas brīvostas pārvalde veicina jaunu biznesa un investīciju projektu attīstību ostā, radot stabilu, drošu un prognozējamu uzņēmējdarbības vidi, attīstot ostas infrastruktūru un atbalstot ostas komersantus gan darbības uzsākšanas procesā gan ikvienā uzņēmuma attīstības posmā.

Rīgas brīvosta piedāvā gan zemes nomu vai apbūves tiesību iegūšanu un biznesa uzsākšanu ostas brīvajās teritorijās, gan sadarbību ar jauno projektu attīstītājiem jau iznomātajās ostas platībās.

Investīciju iespējas un biznesa uzsākšana

Edgars Sūna
Pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos
  • Edgars.Suna [at] rop.lv, +371 670 308 43
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs var interesēt: