Caurlaižu režīmu Rīgas brīvostā nosaka Rīgas brīvostas pārvalde. Tā ievērošanu un kontroli nodrošina Ostas Policija vai ostas uzņēmuma robežās komersants, kas noslēdzis līgumu ar Rīgas ostas uzņēmumu par apsardzes pakalpojumu veikšanu.

Ostā ir iedzīvotājiem atvērtās teritorijas, daļēji slēgtas teritorijas un slēgtās teritorijas

Atvērtajās teritorijās iedzīvotāji var brīvi pārvietoties gan kājām, gan ar autotransportu, ievērojot sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes noteikumus. Daļēji slēgtajās teritorijās ir atļauta pārvietošanās ar kājām, bet aizliegts iebraukt ar transportlīdzekļiem bez speciālām caurlaidēm. Šāda teritorija ir, piemēram, Austrumu (Mangaļu) mols.

Ostas slēgtajās teritorijās iedzīvotāju uzturēšanās un autotransporta iebraukšana ir atļauta tikai ar speciālām caurlaidēm. Tas saistīts gan ar drošības noteikumiem ostā un termināļos, gan ar Speciālās ekonomiskās zonas režīma, muitas un robežsardzes prasībām. Visas ierobežotās piekļuves teritorijas ir aprīkotas ar attiecīgām informatīvām norādēm.

Caurlaižu pasūtīšana un izsniegšana ierobežotas piekļuves zonām, kā arī fizisko personu, transportlīdzekļu un kravu kustības kontrole Rīgas brīvostas teritorijā notiek pamatojoties uz “Nolikumu par caurlaižu režīmu Rīgas brīvostā”

Informācijas tālrunis (konsultācijas par caurlaižu izsniegšanu): +371 67329380


Jūs var interesēt: