Savstarpējā cieņā un izpratnē balstītas attiecības ar ostas apkaimju iedzīvotājiem un sabiedrību ir viens no Rīgas brīvostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem. Tādēļ par nozīmīgu uzdevumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbā esam izvirzījuši dialoga veidošanu ar sabiedrību, jo īpaši ostas apkaimju kopienām, atvērtu komunikāciju ar iedzīvotājiem, informējot par ostas un tajā strādājošo uzņēmumu darbu, attīstības plāniem, vides politiku un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Rīgas brīvostas pārvalde regulāri sadarbojas ar iedzīvotāju biedrībām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. Tiek organizētas tikšanās ar apkaimju iedzīvotājiem, kopīgā sadarbībā labiekārtotas ostas apkaimju teritorijas, kā arī atbalstītas citas apkaimju biedrību aktivitātes.


Rīgas Brīvostas apkaimes

apkaimes

Sadarbības partneri apkaimēs:


Informācija apkaimju iedzīvotājiem un biedrībām:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010