"Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019 - 2028" ietver esošās situācijas novērtējumu, tirgus analīzi, kravu apgrozījuma prognozes, attīstības stratēģiju ar definētiem 14 stratēģiskajiem mērķiem, to izpildes un rezultatīvajiem rādītājiem un kritērijiem. 

Programma izstrādāta saskaņā ar Likumu par ostām, piesaistot starptautiskos ekspertus no Roterdamas ostas un SIA "Grant Thornton Baltic". Tā paredz jaunu kravu piesaisti, kravu diversifikāciju, ostas infrastruktūras attīstību un ostas pārvaldības modeļa pilnveidošanu, papildu uzmanību veltot industrializācijas veicināšanai un jaunu uzņēmumu ienākšanai Rīgas brīvostas teritorijā, kā arī pasažieru pārvadājumu attīstībai. 

 


Jūs var interesēt: