Kravas

Rīgas osta ir lielākā osta Latvijā un otrā lielākā osta Baltijas valstīs. 2019. gadā ostā tika pārkrauts 32,8 miljoni tonnas dažādu veidu kravu, kas ir 53% no visām Latvijas ostās pārkrautajām jūras kravām.

Rīgas osta ir daudzfunkcionāla osta, un tās termināļos iespējams pārkraut visdažādāko veidu kravas - beramkravas, lejamkravas un ģenerālkravas. Rīgas osta un tajā strādājošie uzņēmumi veiksmīgi strādā ar nestandarta risinājumiem un spēj apstrādāt jebkuru kravu, tai skaitā lielgabarīta un nestandarta kravas.

Galvenie kravu veidi Rīgas ostā ir ogles, kokmateriāli, konteineri, naftas produkti, labība, metāli un minerālmēsli.

Ap 70% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas, jo, pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam, Rīgas osta daudzu gadsimtu garumā ir attīstījusies kā tranzītosta starp tirgiem Eiropā un citās Eirāzijas kontinenta daļās, ieskaitot Krieviju, Centrālo Āziju un Ķīnu.

Pēdējo gadu laikā Rīgas ostā būtiski pieaug Latvijas eksporta un importa kravu īpatsvars. Latvijas eksports caur Rīgas brīvostu pēdējā desmitgadē ir pieaudzis par vairāk nekā 80%, un Latvijas preču īpatsvars kopējā nosūtīto kravu apjomā ir jau sasniedzis vienu trešdaļu.

Rīgas osta ir lielākais kravu nodrošinātājs Latvijas dzelzceļa pārvadātājiem. 2019. gadā uz Rīgas ostu nosūtītās un no ostas saņemtās dzelzceļa kravas veidoja 47% no VAS “Latvijas dzelzceļš” kopējā pārvadājumu apjoma.

Kuģi

2019. gadā ostu apmeklēja 3489 kuģi ar kopējo kravnesību 45,7 miljoni GT.

Pasažieri

2019. gadā Rīgas ostā apkalpoti 870 tūkstoši pasažieru un atkārtoti sasniegts pasažieru apgrozījuma rekords.

Ikdienas pasažieru satiksmi Rīgas ostā nodrošina Tallink regulārās līnijas prāmji maršrutā Rīga - Stokholma. 2019. gadā ar Tallink prāmjiem caur Rīgas ostu ceļoja 799 tūkstoši pasažieru, kas ir absolūtais rekords maršruta pastāvēšanas vēsturē un veido 92% no visiem apkalpotajiem pasažieriem Rīgas ostā.

Aktīvā kruīza sezona Rīgas ostā ilgst no aprīļa līdz oktobrim. 2019. gada kruīza sezonas laikā Rīgas ostā tika apkalpots 81 kruīza kuģis un 69,2 tūkstoši kruīza pasažieru. Baltijas jūras kruīzu ietvaros Rīgu apmeklēja pasažieri no 121 valsts. Visvairāk kruīza tūristu bija no Vācijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas, Austrālijas, Krievijas un Kanādas.

Rīgas ostas biznesa klasteris

Rīgas ostas biznesa klasteri veido Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar aptuveni 200 privātajiem komersantiem, kas darbojas Rīgas ostā. No tiem:

Ostā strādājošo komersantu veiksmīga darbība, pielāgošanās mainīgajām tirgus prasībām, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana, jaunu kravu veidu un biznesu piesaiste ir Rīgas ostas konkurētspējas pamatā.

Rīgas ostas biznesa klasterī - Rīgas brīvostas pārvaldē un visos ostas teritorijā esošajos uzņēmumos -  ir nodarbināti 4254  strādājošie. Aprēķini rāda, ka Rīgas ostas veiksmīga darbība Latvijā papildus rada vēl ap 10 000 darba vietām saistītajās nozarēs – dzelzceļa un autotransporta pārvadājumu ķēdē, kravu apstrādē, distribūcijā un kontrolē iesaistītajos uzņēmumos un dienestos.

Pēc domnīcas CERTUS aprēķiniem, katra Rīgas brīvostā pārkrautā kravu tonna dod pienesumu Latvijas IKP 10,7 EUR apmērā. 2019. gadā, pārkraujot 32,8 miljoni tonnu kravu, Rīgas ostas klasteris palielināja Latvijas IKP par 350 miljoniem EUR.

Nozīmīgs ir Rīgas ostas pienesums valsts un pašvaldības budžetiem. Ostas klastera komersanti ik gadu samaksā nodokļos vairāk nekā 30 miljonus EUR.


Par ostas darbības rādītājiem jautāt:

France
Inga France
Tirgus analītikas nodaļas vadītājA
  • Inga.France [at] rop.lv, +371 670 308 69
  • Rīgas brīvostas pārvalde 
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs var interesēt: