Kravas

Rīgas osta ir lielākā osta Latvijā un otrā lielākā osta Baltijas valstīs. 2020. gadā ostā tika pārkrauts 23,7 miljoni tonnas dažādu veidu kravu, kas ir 53% no visām Latvijas ostās pārkrautajām jūras kravām.

Rīgas osta ir daudzfunkcionāla osta, un tās termināļos iespējams pārkraut visdažādāko veidu kravas - beramkravas, lejamkravas un ģenerālkravas. Rīgas osta un tajā strādājošie uzņēmumi veiksmīgi strādā ar nestandarta risinājumiem un spēj apstrādāt jebkuru kravu, tai skaitā lielgabarīta un nestandarta kravas.

Galvenie kravu veidi Rīgas ostā ir kokmateriāli, labības produkti, konteineri, naftas produkti,minerālmēsli, metāli un rūda.

Aptuveni 50% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas, jo, pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam, Rīgas osta daudzu gadsimtu garumā ir attīstījusies kā tranzītosta starp tirgiem Eiropā un citās Eirāzijas kontinenta daļās, ieskaitot Krieviju, Centrālo Āziju un Ķīnu.

Pēdējo gadu laikā Rīgas ostā būtiski pieaug Latvijas eksporta un importa kravu īpatsvars. Latvijas eksports caur Rīgas brīvostu pēdējā desmitgadē ir pieaudzis par vairāk nekā 80%, un Latvijas preču īpatsvars kopējā nosūtīto kravu apjomā ir jau sasniedzis 46%.

Rīgas osta ir lielākais kravu nodrošinātājs Latvijas dzelzceļa pārvadātājiem. 2020. gadā uz Rīgas ostu nosūtītās un no ostas saņemtās dzelzceļa kravas veidoja aptuveni 35% no VAS “Latvijas dzelzceļš” kopējā pārvadājumu apjoma.

Kuģi

2020. gadā ostu apmeklēja 3122 kuģi ar kopējo kravnesību 31,6 miljoni GT.

Pasažieri

Pirms Covid-19 krīzes, kas gandrīz pilnībā apstādināja pasažieru satiksmi visā pasaulē, Rīgas osta bija noslogotākā Latvijas pasažieru osta. Katru dienu tika nodrošināta pasažieru prāmju satiksme, un ik gadu kruīza sezonas laikā Rīgas ostu apmeklēja vairāk nekā 80 kruīza kuģi, kas pārstāvēja ap 30 dažādus kruīzu operatorus.

Rīgas ostas biznesa klasteris

Rīgas ostas biznesa klasteri veido Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar vairāk nekā 200 privātajiem komersantiem, kas darbojas Rīgas ostā. Uzņēmumu sniegto pakalpojumu spektrs ir ļoti plašs. Šo komersantu vidū atrodami uzņēmumi, kas sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus:

Ostā strādājošo komersantu veiksmīga darbība, pielāgošanās mainīgajām tirgus prasībām, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana, jaunu kravu veidu un biznesu piesaiste ir Rīgas ostas konkurētspējas pamatā.

Rīgas ostas biznesa klasterī - Rīgas brīvostas pārvaldē un visos ostas teritorijā esošajos uzņēmumos -  ir nodarbināti vairāk nekā 4000 strādājošie. Aprēķini rāda, ka Rīgas ostas veiksmīga darbība Latvijā papildus rada vēl ap 10 000 darba vietām saistītajās nozarēs – dzelzceļa un autotransporta pārvadājumu ķēdē, kravu apstrādē, distribūcijā un kontrolē iesaistītajos uzņēmumos un dienestos.

Pēc domnīcas CERTUS aprēķiniem, katra Rīgas brīvostā pārkrautā kravu tonna dod pienesumu Latvijas IKP 10,7 EUR apmērā. 2020. gadā, pārkraujot 23,7 miljoni tonnu kravu, Rīgas ostas klasteris palielināja Latvijas IKP par 250 miljoniem EUR.

Nozīmīgs ir Rīgas ostas pienesums valsts un pašvaldības budžetiem. Ostas klastera komersanti ik gadu samaksā nodokļos vairāk nekā 30 miljonus EUR.

 


Par ostas darbības rādītājiem jautāt:

France
Inga France
Tirgus analītikas nodaļas vadītājA
  • Inga.France [at] rop.lv, +371 670 308 69
  • Rīgas brīvostas pārvalde 
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs var interesēt: