darbs un prakse rop

Vakances

Aicinām pievienoties Brīvostas kapteiņdienesta komandai

Kuģa loci

Galvenie pienākumi
•    Sniegt kuģim kvalitatīvu loču pakalpojumu Rīgas brīvostas noteikumos paredzētajā kārtībā 
•    Sekot ostas navigācijas tehnisko līdzekļu darbībai un to atbilstībai, noteiktajam raksturojumam un izvietojumam un par visām izmaiņām ziņot kuģu satiksmes vadības centram
•    Sniegt kuģa kapteinim nepieciešamo informāciju par piestātnēm, atļautajām kuģu iegrimēm pie piestātnēm, ūdens līmeni, dziļumiem, velkoņiem, Noteikumiem, sakariem ostā, laika apstākļiem, straumēm, ledus apstākļiem
•    Pastāvīgi kontrolēt kuģa atrašanās vietu un kustību loča pakalpojuma sniegšanas laikā, izmantojot visus pieejamos navigācijas tehniskos palīglīdzekļus, kā arī kuģa tiltiņa aprīkojumu, sadarboties ar kuģa kapteini un sardzes virsniekiem

Prasības pretendentiem
•    Nepieciešama kuģu vadītāja kvalifikācija, kas atbilst 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu II/2 noteikuma prasībām, un divu gadu darba stāžs (vismaz sardzes stūrmaņa amatā) uz kuģiem, kuru bruto tilpība (BT) ir lielāka par 3000
•    Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze kapteiņa vai kapteiņa vecākā palīga amatā 
•    Derīgs medicīnas komisijas atzinums par atbilstību darbam uz kuģa jūrā kuģa vadītāja vai loča amatā
•    Teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, kā arī spēja brīvi lasīt un saprast profesionālo literatūru
•    Augsta atbildības sajūta, precizitāte darbā un stresa noturības līmenis, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja precīzi ievērot iekšējos un ārējos normatīvos aktus un patstāvīgi pieņemt lēmumus

Piedāvājam
•    Atbildīgu un dinamisku darbu profesionālā kolektīvā 
•    Profesionālās izaugsmes, mācību un attīstības iespējas
•    Atalgojumu (bruto) no 1730 EUR mēnesī (kas ietver algas fiksēto un mainīgo daļu);
•    Veselības apdrošināšanu
•    Motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Pieteikšanās kārtība
Motivētu pieteikuma vēstuli ar norādi „ KUĢA LOCIS” un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu cv [at] rop.lv līdz 2022. gada 5. oktobrim, tālrunis informācijai 67030808. Vairāk par mums http://rop.lv/lv/

Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!

*Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi; Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas brīvostas pārvalde; kontaktinformācija: Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010; Tālrunis: (+371) 67030800; E-pasts: info [at] rop.lv


Aicinām pievienoties Brīvostas kapteiņdienesta komandai arī

Kuģu satiksmes operatoru

Galvenie pienākumi
•    Plānot un organizēt kuģu satiksmes kustību ostas kuģu ceļos un ostas Kuģu satiksmes vadības centra atbildības rajonā, lai nodrošinātu drošu kuģošanu visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši Rīgas brīvostas noteikumiem
•    Pastāvīgi kontrolēt kuģu satiksmi un navigācijas līdzekļu reālo stāvokli ar KSVC rīcībā esošo aprīkojumu
•    Uzturēt sakarus ar satiksmes dalībniekiem Rīgas brīvostas noteikumos noteiktā kārtībā un sekot radiosakaru pielietošanu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
•    Sniegt satiksmes dalībniekiem navigācijas pakalpojumu sarežģītos kuģošanas un meteoroloģiskos apstākļos vai pēc loča vai kuģa kapteiņa lūguma
•    Ievadīt informāciju ostas informatīvajā sistēmā - OIS un kontrolēt tās atbilstību reālajai situācijai un darbībai
•    Dot atļauju vai aizliegt satiksmes dalībniekiem kuģu kustību, ņemot vērā kuģu kustības secību, maršrutus un izvērtējot jebkāda cita veida apstākļus, kas var ietekmēt kuģošanas drošību.

Prasības pretendentiem
•    Apgūta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām un Kuģu satiksmes vadības operatora kursi
•    VTS operatora kvalifikācijas apliecība
•    Prasmes darbā ar datoru
•    Teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, kā arī spēja brīvi lasīt un saprast profesionālo literatūru
•    Augsta atbildības sajūta, precizitāte darbā un stresa noturības līmenis, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja precīzi ievērot iekšējos un ārējos normatīvos aktus un patstāvīgi pieņemt lēmumus

Piedāvājam
•    Atbildīgu un dinamisku darbu profesionālā kolektīvā 
•    Profesionālās izaugsmes, mācību un attīstības iespējas
•    Atalgojumu (bruto) no 1590 EUR mēnesī (kas ietver algas fiksēto un mainīgo daļu);
•    Veselības apdrošināšanu
•    Motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Pieteikšanās kārtība
Motivētu pieteikuma vēstuli ar norādi „Kuģu satiksmes operators” un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu cv [at] rop.lv  līdz 2022. gada 5. oktobrim, tālrunis informācijai 67030808. Vairāk par mums http://rop.lv/lv/

Aicinām pieteikumā neiekļaut sensitīva rakstura informāciju. Datus uzglabāsim 6 mēnešus pēc pieteikšanās beigu termiņa. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!

*Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi; Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas brīvostas pārvalde; kontaktinformācija: Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010; Tālrunis: (+371) 67030800; E-pasts: info [at] rop.lv
 

Pateicamies par Jūsu interesi strādāt Rīgas brīvostas pārvaldē! Mēs vienmēr izvērtējam profesionālu un izglītotu darbinieku vēlmi pievienoties mūsu komandai.

Ja Jums ir interese strādāt Rīgas brīvostas pārvaldē, lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: cv [at] rop.lv, norādot Jūs interesējošo amatu vai darbības jomu.


Prakse

Izmanto iespēju iegūt vērtīgu pieredzi Rīgas brīvostā – vienā no lielākajām Baltijas jūras ostām ar vairāk nekā 800 gadus senu vēsturi! 

Mēs atbalstām jaunos speciālistus un vairāku gadu garumā nodrošinām prakses iespējas dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem. Īpaša sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Jūras akadēmiju. Šo iespēju ļoti augstu novērtējuši gan studenti, gan lepojamies mēs paši. Mūsu nozares speciālisti labprāt dalās pieredzē un zināšanās ar topošajiem speciālistiem.

Mēs piedāvājam:

  • iespēju iepazīties ar brīvostas darbības principiem;
  • iespēju profesionāli pilnveidoties, sniedzot atbalstu kādā no pārvaldes struktūrvienībām;
  • atsaucīgus un kompetentus kolēģus un darbaudzinātājus;
  • atsauksmes un rekomendācijas izglītības iestādei un darba devējiem.

Lai pieteiktos praksei Rīgas brīvostas pārvaldē, lūdzam sūtīt pieteikumu ar prakses programmu uz e-pasta adresi cv [at] rop.lv.


olita
Olita Gailīte
Personāla nodaļas vadītāja
  • Olita.Gailite [at] rop.lv; +371 670 308 08
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Darbs Rīgas ostas privātajos uzņēmumos