Kuģošana Rīgas ostā tiek organizēta, pamatojoties uz “Rīgas brīvostas noteikumiem ”, kas izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu, kā arī balstoties uz starptautisko organizāciju normatīvajiem aktiem un rekomendācijām.

“Rīgas brīvostas noteikumu” pielikumā Nr.2 ostas kapteinis ir noteicis maksimāli pieļaujamos kuģu gabarītus (kuģa iegrimi, garumu un platumu) ostas kuģu ceļos un pie piestātnēm.  Dokumentā norādīta arī piestātņu specializācija, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un vides aizsardzības prasības.


Jūs var interesēt: