Kuģu ceļu navigācijas tehniskie līdzekļi  - bākas, ugunszīmes, krasta zīmes, bojas u.c.-  Rīgas ostā atbilst Starptautiskās jūras navigācijas līdzekļu un bāku administrāciju asociācijas (IALA) noteiktajai sistēmai "A" reģionam.

Par navigācijas tehnisko līdzekļu darbību un izvietojumu Rīgas ostas teritorijā atbild ostas kapteinis. Latvijas Jūras administrācija uzrauga un kontrolē navigācijas līdzekļu darbību ostā, kā arī nodrošina informācijas apkopošanu par navigācijas līdzekļiem un tās pieejamību jūrniekiem.

Jebkādus navigācijas tehniskos līdzekļus ostas teritorijā drīkst uzstādīt tikai saskaņojot ar ostas kapteini un Latvijas Jūras administrāciju. 

Bākas

Rīgas brīvostas pārvalde apsaimnieko 15 bākas, kas atrodas ceļā uz Rīgas ostu visā Rīgas jūras līča piekrastes zonā, sākot ar Irbes bāku un Miķeļbāku, kas rāda ceļu Irbes jūras šaurumā, un beidzot ar Ainažu bāku pie Igaunijas robežas.


Jūs var interesēt: