Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
2023/4 Multifunkcionālas iekārtas piegāde Procesā
RBP_2023/17 Dabasgāzes iegāde Procesā
RBP_2023/14 Kuģošanas līdzekļu noma Procesā
RBP_2023/30 Topogrāfijas izstrāde un topogrāfiskā izpēte Rīgas brīvostas teritorijā Procesā
RBP 2022/2 Rīgas brīvostas pārvaldes profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Procesā
RBP_2023/46 Plānotās infrastruktūras Kundziņsalas ziemeļu daļā tāmēšana Procesā
RBP_2023/43 Būvprojekta „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” 2.kārtas un 5.kārtas būvdarbu būvuzraudzība Procesā
RBP_2023/19 Rezerves daļu, mazvērtīgā inventāra un izejmateriālu iegāde Procesā
2023/3 Automatizētu piekļuves kontrolieru izstrāde un piegāde Procesā
RBP 2023/11 Par aizdevuma RBP projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" refinansēšanu Procesā
RBP 2023/4A Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana Iepirkums noslēdzies
2023/2 Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgā (KASKO) un obligātā (OCTA) apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
2023/1 Paaugstinātas izturības biroja krēslu piegāde Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/75_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai, 2. kārta Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/72 Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšana Sarkandaugavā Procesā
RBP 2022/21A Kuģu satiksmes vadības sistēmas audits un konsultāciju atbalsts jaunas sistēmas iegādei Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/76_KF Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas un savienojuma ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība Procesā
2022/16 Kafijas automāta piegāde Iepirkums noslēdzies
2022/17 Dzeramā ūdens piegāde un ūdens iekārtu noma Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP 2022/5 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Iepirkums noslēdzies