Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP 2024/24 Topogrāfijas izstrāde un topogrāfiskā izpēte Rīgas brīvostas teritorijā Procesā
RBP 2024/39 ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija) Procesā
RBP 2024/26 Kravu laukuma defektu novēršana, salaiduma ar piestātnēm KRS-6 un KRS-7 atjaunošana Krievu salā Procesā
RBP 2024/40 Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP_2024/8 Dabasgāzes iegāde Iepirkums noslēdzies
2024/10 Datu saturošu materiālu iznīcināšana Procesā
RBP 2024/11 Ostas informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes paplašināšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2024/30 Reprezentācijas materiālu piegāde Iepirkums noslēdzies
RBP 2024/21 Monitoringa aku uzturēšana un gruntsūdens kvalitātes mērījumi ostas teritorijā Iepirkums noslēdzies
RBP 2024/2 Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana Iepirkums noslēdzies
2024/7 Ģeoekoloģiskās izpētes veikšana Rīgas brīvostas teritorijā Daugavgrīvas šosejā 5 Procesā
RBP 2024/6 Septiņu transportlīdzekļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP_20243/9B Mobilo sakaru pakalpojumi Iepirkums noslēdzies
2024/9 Rīgas ostas maksu izstrāde un konfigurācija Ostas informācijas sistēmā Procesā
2024/8 Atkritumu konteineru piegāde un izvešana Lielās talkas 2024 ietvaros Iepirkums noslēdzies
2024/6 Četru kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Procesā
RBP_2024/34 Darba apģērba piegāde Ostas policijas darbiniekiem Pārtraukta iepirkuma procedūra
2024/5 Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapas rop.lv uzturēšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2024/25 Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Rīgas brīvostas teritorijā Iepirkums noslēdzies
RBP_2024/9A Mobilo sakaru pakalpojumi Pārtraukta iepirkuma procedūra