Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
25 Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam Procesā
24 Kalendāru izgatavošana Procesā
RBP 2021/5A Elektroenerģijas iegāde Procesā
23 Iepirkuma procedūra "Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā" Procesā
22 Darba apģērbu iegāde Rīgas brīvostas kapteņdienestam Procesā
RBP_2021/51 Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve Procesā
RBP_2021/40A Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Procesā
RBP_2021/35 Jumta seguma remonts Rīgas brīvostas pārvaldes ēkās: Meldru ielā 5A un Saivas ielā 40, Rīgā Procesā
RBP_2021/20 Biotopu apsaimniekošana īpaši aizsargājamajā teritorijā „Krēmeri” Procesā
RBP_2021/50 Kuģu vadības sistēmas VTS 9760 atbalsta pakalpojuma nodrošināšana Procesā
RBP_2021/22 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Procesā
RBP_2021/42 Esošo apgaismojuma prožektoru nomaiņa pret LED tipa prožektoriem Kundziņsalā Procesā
RBP_2021/34 Kosmētiskie remontdarbi objektos: Kalpaka bulvārī 12, Meldru 5a, Meldru 3c, Rīgā Procesā
RBP_2021/21 Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
19 Rīgas brīvostas pārvaldes dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa gulšņu un brusu tehniskā novērtēšana Procesā
RBP_2021/40 Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Pārtraukta iepirkuma procedūra
18 Divu Core tīkla komutatoru piegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2021/46 Kultūrvēsturiski nozīmīgas būves „Komētforts” tehniskā izpēte Iepirkums noslēdzies
RBP_2021/49 Sakaru tehnikas iegāde Iepirkums noslēdzies
17 Divu kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Iepirkums noslēdzies