Nr. Title Publikācijas datums Term Statuss
2022/11 Virtuālās tūres izstrāde un integrācija esošajā Rīgas brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā Procesā
2022/10 Pagaidu ceļa remonts, Zilā iela 25, Rīgā Pārtraukta iepirkuma procedūra
2022/9 Par tiesībām izīrēt speciālās fiziskās sagatavošanas (tuvcīņas) zāli un nodrošināt viena sertificēta tuvcīņas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām Procesā
RBP 2022/32 Izpētes veikšana piesārņoto teritoriju reģistrā iekļautajā ostas teritorijā Procesā
RBP 2022/36 Padziļināšanas darbu veikšana Rīgas brīvostas akvatorijā Procesā
RBP 2022/11 Automobiļu remonts un tehniskā apkope Procesā
RBP 2022/41 Krasta nostiprinājuma dambja (BKRR) remonts Procesā
2022/8 Servisa ēkas sagriešana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Procesā
RBP 2022/39A Piestātnes ZO-1 tauvošanas pāļa TP-2 aprīkošana ar papildus atvairierīcēm Pārtraukta iepirkuma procedūra
2022/7 Servisa ēkas sagriešana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/45A_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Procesā
2022/6 Septiņu kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Procesā
RBP 2022/1 Rīgas brīvostas pārvaldes profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
2022/5 Izbraukuma ēdināšanas pakalpojums Lielās talkas 2022 pasākuma ietvaros Iepirkums noslēdzies
2022/4 Sarkandaugavas caurtekas krasta attīrīšana un labiekārtošana Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/25 Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapas rop.lv uzturēšana un jaunas funkcionalitātes ieviešana Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/34 Topogrāfiskā izpēte ostas teritorijai Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/70 Ostas sistēmu dizaina un lietotāja saskarnes (UIX) darbi Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/39 Piestātnes ZO-1 tauvošanas pāļa TP-2 aprīkošana ar papildus atvairierīcēm Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP_2022/23 Drukas un kopēšanas iekārtu ekspluatācijas materiālu piegāde Iepirkums noslēdzies