Nr. Title Publikācijas datums Term Statuss
RBP 2023/57 Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros Procesā
RBP 2023/58 Sienas un galda kalendāru izgatavošana Procesā
RBP_2023/55A Nekustamo īpašumu pārdošanas un īres/nomas starpniecības pakalpojumi Procesā
2023/11 Virtuālās tūres izstrāde un integrācija esošajā Rīgas Brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā Procesā
2023/10 Maināmo paklāju noma Rīgas brīvostas objektos Procesā
2023/9 Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga stratēģijas 2024-2026. gada izstrādes stratēģiskās pētniecības un konsultāciju pakalpojums Procesā
RBP 2023/9 Rīgas brīvostas pārvaldes 2023., 2024. un 2025. gada finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzija Procesā
2023/8 Ekran Systems licenču uzturēšana vienam gadam Procesā
RBP 2023/51 Peldlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta darbi Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/56 Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana Procesā
RBP 2023/10 Rīgas brīvostas pārvaldes nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana Procesā
RBP 2023/54 Izpētes veikšana krasta erozijas samazināšanai Daugavgrīvā Iepirkums noslēdzies
RBP 2023/20 Lielformāta multifunkcionālās iekārtas iegāde Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP_2023/37A Objekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvuzraudzība Procesā
RBP 2023/36A Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve Procesā
RBP 2023/44 Rīgas brīvostas pārvaldes ieguldījumu projektā „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” novērtējums Pārtraukta iepirkuma procedūra
2023/7 11 zemes vienību kadastrālā uzmērīšana reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemes vienības daļas plāna izgatavošana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Iepirkums noslēdzies
2023/6 Ūdensputnu ligzdošanas vietas ierīkošana Žurku salā 100m2 platībā Procesā
RBP 2023/35 Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Rīgas brīvostas teritorijā Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/16 Degvielas iegāde autotransportam un motormehānismiem, papildus nepieciešamo preču iegāde un auto mazgāšana Iepirkums noslēdzies