Nr. Title Publikācijas datums Term Statuss
RBP 2021/54 Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Procesā
30 Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa Eksporta ielā 3a remonts Procesā
29 Datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegāde Procesā
28 Automatizētu piekļuves kontrolieru izstrāde Procesā
RBP_2021/1A Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
RBP 2021/50A Kuģu vadības sistēmas VTS 9760 atbalsta pakalpojuma nodrošināšana Iepirkums noslēdzies
26 Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP_2021/53 Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai Procesā
27 8 (astoņu) kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Procesā
RBP 2021/4_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
25 Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam Procesā
RBP 2021/3_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai Procesā
24 Kalendāru izgatavošana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/5A Elektroenerģijas iegāde Procesā
23 Iepirkuma procedūra "Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā" Procesā
22 Darba apģērbu iegāde Rīgas brīvostas kapteņdienestam Iepirkums noslēdzies
RBP_2021/51 Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve Procesā
RBP_2021/40A Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Iepirkums noslēdzies
RBP_2021/35 Jumta seguma remonts Rīgas brīvostas pārvaldes ēkās: Meldru ielā 5A un Saivas ielā 40, Rīgā Iepirkums noslēdzies
RBP_2021/20 Biotopu apsaimniekošana īpaši aizsargājamajā teritorijā „Krēmeri” Iepirkums noslēdzies