Apstiprināta  

ar Rīgas brīvostas valdes

2021. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.43, (prot.nr.8 p.2)

Spēkā no 2021.gada 1.jūlija.

ostas struktura


Jūs var interesēt: