Ziemas navigacija osta

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ziemas navigācija visās Latvijas ostās sākas 15. decembrī un beidzas 15. aprīlī. Ziemas navigācija nozīmē, ka kuģu īpašniekiem ir pienākums šajā laikā sagatavot kuģus drošai kuģošanai pie negatīvām gaisa temperatūrām. Uz kuģa jābūt nodrošinātam aprīkojumam kuģa korpusa atbrīvošanai no apledojuma.

Lēmumu par ledus navigācijas uzsākšanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī, kā arī par ledlaužu izmantošanas nepieciešamību pieņem Rīgas ostas kapteinis, balstoties uz operatīvo situāciju ostā un Rīgas jūras līcī. Ledlaužu pakalpojumu Rīgas ostā nodrošina komercsabiedrība, bet ostas kapteinis ir atbildīgs par ledlaužu operatīvo vadību.

Ledus navigācijas periodā ledlauzis uztur radiosakarus ultraīsviļņu 16. un 13. sakaru kanālā, bet ostas akvatorijā arī 9. kanālā.

Maksa par ledlauža pakalpojuma izmantošanu Rīgas ostā netiek piemērota.


Jūs var interesēt: