Talkot kopā ar apkaimju iedzīvotājiem, sakopjot un labiekārtojot ostas teritoriju, ir gadu gaitā veidota Rīgas brīvostas pārvaldes tradīcija. Ik gadu tiek sakārtota kāda ostā vai tās tuvumā esoša vieta un tās ainava. Jau vairāk nekā 10 gadu garumā kopā ar iedzīvotājiem tiek stādīti koki, pētīti ostas zaļajās teritorijās mītošie putni un izgatavoti tiem būri, sakārtotas ostai tuvumā esošas teritorijas un no atkritumiem tīrītas dažādas ūdenstilpnes.

2

2019. gads. Kundziņsala

Talkas laikā tika nojaukti ainavu degradējoši grausti, no sadzīves atkritumiem atbrīvot ostai pieguļošās apkaimes teritorija, kā arī kopīgi ar Kundziņsalas iedzīvotājiem iestādīti vairāk kā 50 kociņi. Kopā savākti 120 kubikmetri atkritumu un 5 tonnas nolietotu auto riepu

p>Lielā Talka 2022

 

2022. gads. Sarkandaugava

Liels solis pretim iedzīvotāju apkaimes biedrības izlolotai iecerei par pilnvērtīgi izmantojamu publiski pieejamu ūdensmalu - talkas laikā kopīgi ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem teritorija iztīrīta no lūzušiem zariem, krūmiem, ieaugušiem celmiem, demontētas pilsētvidi degradējošas betona konstrukcijas, savākti un izvesti teritorijā gadiem uzkrāti sadzīves atkritumi, ūdensmala attīrīta no aizaugušajiem meldriem, uzbērtas jaunas smiltis un iesēta zāle

talka

2018. gads. Mangaļsala

Vairāk nekā 100 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki talko Mangaļsalā, kur nojauc ainavu degradējošus graustus un no sadzīves atkritumiem atbrīvo Austrumu mola krasta zonu, kā arī kopīgi ar Mangaļsalas iedzīvotājiem sakopj vēsturiskos Mangaļsalas fortus

3

2017. gads. Mīlestības saliņa

Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki kopā ar Rīgas Teikas vidusskolas skolēniem talko Mīlestības saliņā, sakopjot dabas lieguma teritoriju, kā arī kopīgi ar ornitologiem gatavojot putnu būrīšus un iepazīstot uz saliņas ligzdojošos putnus – gaigalas, lielas gauras, Sāmsalas dižpīles un meža pūces


Pieteikt talkošanas vietu ostas apkaimju teritorijā:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010