rokasspiediens

Rīgas osta ir mūsdienīga un augoša osta, kur infrastruktūra tiek attīstīta, ieviešot jaunās tehnoloģijas un viedos risinājumus, lai ostā strādājošajiem uzņēmumiem tiktu radīti visi apstākļi ilgtspējīgai darbībai un veiksmīgai attīstībai.

Atbalsts uzsākot darbību

Rīgas brīvostas pārvalde sniedz atbalstu uzņēmējiem gan darbības uzsākšanas procesā Rīgas brīvostas teritorijā gan ikvienā uzņēmuma attīstības posmā. Lai veidotu ilgtermiņa attiecības ar uzņēmējiem, tiek izmantoti dažādi atbalsta instrumenti, sākot no speciālistu konsultācijām, līdz pat vērienīgas infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūvei, kas pielāgotas uzņēmēju vajadzībām. 

Nodokļu atvieglojumi

Uzņēmumi Rīgas ostā var darboties Speciālās ekonomiskās zonas režīmā, kas dod iespēju saņemt ievērojamus nodokļu atvieglojumus un nodrošina īpašus noteikumus preču ievešanai, izvešanai un uzglabāšanai. 

Ilgtermiņa sadarbība – līdz 45 gadiem

Rīgas ostas teritorijā iespējama ilgtermiņa zemes noma un apbūves tiesības, kas ļauj plānot uzņēmējdarbību pietiekami ilgā laika posmā. Zemi var nomāt uz laiku līdz 45 gadiem. Zemes nomas maksas ir piesaistītas zemes kadastrālajai vērtībai un veido tikai 1,5% - 5% gadā no šīs vērtības. Uzņēmumiem, kuri piesaista izejošās un ienākošās jūras kravas, tādejādi veicinot kravu apgrozījumu ostā, tiek garantēta minimālā zemes nomas maksa.

Pieejamas brīvas teritorijas attīstībai

Rīgas brīvostā ir 504,5 ha brīvas pieejamas teritorijas, kas tiek piedāvāta investoriem dažādu projektu īstenošanai, kā arī iespējamas investīcijas jau esošajos ostas uzņēmumos. 

Valsts atbalsts investoriem

Izdevīgi nosacījumi uzņēmējdarbībai valsts līmenī un atbalsts ārvalstu investoriem padara Latviju par biznesam un investīcijām īpaši labvēlīgu vietu. Latvija biznesam piedāvā izmaksu efektivitāti, augsti kvalificēta darbaspēka pieejamību, attīstītu infrastruktūru un makroekonomisko stabilitāti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedz bezmaksas konsultācijas un atbalstu ārvalstu investoriem kā vienas pieturas aģentūra biznesa uzsākšanas procesā visā Latvijas teritorijā ieskaitot arī Rīgas brīvostu.


Investīciju iespējas un biznesa uzsākšana

Edgars Sūna
Pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos
  • Edgars.Suna [at] rop.lv, +371 670 308 43
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs var interesēt: