Atbilstoši labas pārvaldības principiem un starptautiskai labajai praksei, informācija par  Rīgas brīvostas pārvaldes politiku un stratēģiju dažādās darbības jomās, Rīgas brīvostas attīstības programma, finanšu un iepirkumu informācija ir publiski pieejama ikvienam. Rīgas brīvostas pārvalde rūpējas par informācijas atklātību un uzskata, ka publiska pieeja šai informācijai ir pamatā atvērtas un caurskatāmas organizācijas tēlam.


Jūs var interesēt: