Pilsētas un pilsētnieku atbalsts ostas darbībai ir viens no ostas veiksmīgas attīstības priekšnoteikumiem. Tādēļ atbilstoši Korporatīvās sociālās atbildības politikai, viens no Rīgas brīvostas pārvaldes būtiskākajiem uzdevumiem ir informēt pilsētas iedzīvotājus, it īpaši tos, kas dzīvo ostas teritorijā un tās tuvumā, par ostas darbību, nākotnes plāniem, jaunajiem projektiem un to ietekmi uz pilsētas iedzīvotāju labklājību.

Rīgas brīvostas pārvalde īsteno regulāru sadarbību ar ostas apkaimju biedrībām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. Ik gadu Rīgas brīvostas pārvalde sniedz atbalstu nozīmīgiem sociālajiem, izglītības un izglītojošajiem, kultūras un sporta pasākumiem. Īstenojot sociāli atbildīgu politiku, Rīgas brīvostas pārvalde līdzdarbojas vērienīgākajos Rīgas un valsts mēroga kultūras un vides pasākumos. Tas sniedz iespēju uzrunāt ļoti plašu, dažādās valodās runājošu un kultūras pārstāvošu Latvijas sabiedrību.

Rīgas brīvostas pārvaldes korporatīvās sociālās atbildības politikas galvenie virzieni:

  • sadarbība ar apkaimju iedzīvotājiem;
  • rūpes par vidi un vides kvalitātes uzlabošana;
  • sabiedrības izglītošana par ostas darbību;
  • ostas vēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Jūs var interesēt: