Infrastruktūra ES līdzfinansēts
Sarkandaugavas pārvads

Projekts “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” paredz nodrošināt tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabot transporta mobilitāti ostas teritorijā, kā arī kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai. Projekts tiek īstenots, piesaistot ES Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1. “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” līdzfinansējumu 23,176 miljonus eiro apmērā.

ES

Saistītās ziņas: