Infrastruktūra ES līdzfinansēts
Satiksmes pārvads uz Kundziņsalu

Projekts “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” paredz nodrošināt tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabot transporta mobilitāti ostas teritorijā, kā arī kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai. Projekts tiek īstenots, piesaistot ES Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1. “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” līdzfinansējumu.

2023. gada jūnijā Rīgas brīvostas pārvalde noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par projekta īstenošanu. Līgums paredz, ka Rīgas brīvostas pārvalde apņemas veikt Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas izbūvi, lai nodrošinātu funkcionālu pieslēgumu satiksmes pārvadam līdz 2023. gada 31. decembrim, savukārt Rīgas valstspilsētas pašvaldība kā Projekta sadarbības partneris par saviem finanšu līdzekļiem apņemas pabeigt Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecību un nodrošināt tā funkcionēšanu ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8,8 miljoni eiro EUR, t.sk., piešķirtais Kohēzijas fonda finansējums 6,5 miljoni eiro.

ES

Saistītās ziņas: