Infrastruktūra ES līdzfinansēts
Satiksmes pārvads uz Kundziņsalu