09.07.2021.
Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

Ir pabeigta projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” būvprojekta izstrāde.

2021. gada 28. jūnijā Rīgas brīvostas pārvalde saņēma atzīmi no Rīgas pilsētas būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi 2020. gada 24. jūlijā izsniegtajā būvatļaujā. Turpmākie darbi 2021. gada vasaras periodā ietver Rīgas pilsētas būvvaldes noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būves vietas nodošanu būvuzņēmējam, kā arī būvprojekta dokumentācijas nodošanu Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi nodrošina pilnsabiedrība “Personu apvienību “OCT”. Līgumcena šo darbu veikšanai ir 39 770 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekts tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 24 704 209 EUR apmērā.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010