15.10.2021.
Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

Turpinās projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana.

2021. gada 10. augustā Rīgas brīvostas pārvalde saņēma atzīmi no Rīgas pilsētas būvvaldes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 2020. gada 24. jūlijā izsniegtajā būvatļaujā. 2021. gada 30. septembrī Rīgas brīvostas pārvalde oficiāli nodeva būvprojektu Rīgas domes Satiksmes departamentam, tādējādi pabeidzot būvprojekta saskaņošanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību. Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotais projekts ir papildinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Kohēzijas fonda projektam „Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem „Rīga-Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas”.

Pilnsabiedrība “Personu apvienība OCT” 2021. gada oktobrī uzsāka būvdarbus būvobjektā. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2023. gada 13. novembris.

Pilnsabiedrība “Personu apvienību “OCT” nodrošina projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi. Līgumcena šo darbu veikšanai ir 39 770 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekts tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 24 704 209 EUR apmērā.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010