01.08.2023.

2023.gada 6.jūnijā, iepirkuma rezultātā, Rīgas brīvostas pārvalde noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “RERE VIDE” par Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas un savienojuma ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību.

Būvniecības darbus plānots veikt līdz 2023.gada 29.decembrim. Kopējā darbiem paredzētā līgumcena ir 4 975 484,59 EUR, bez PVN.

Būvniecības līguma ietvaros veiktie darbi būs projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” izbūves pirmais posms. Projekta būvniecības otro posmu, kas ir Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu izbūve, veiks projekta partneris - Rīgas valstspilsētas pašvaldība, līdz 2026.gada 1.janvārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 777 979.27 EUR, t.sk., Kohēzijas fonda finansējums 6 505 360.44 EUR.