02.11.2023.

2023.gada 30.oktobrī Rīgas brīvostas pārvaldes projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” sadarbības partneris Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludinājusi iepirkuma procedūru par projekta otrā posma - Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu realizāciju.

Būvniecības līgumu plānots noslēgt 2024.gada sākumā un būvniecības darbus veikt līdz 2025.gada beigām.

Šobrīd Rīgas brīvostas pārvalde veic projekta pirmā posma - Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas un savienojuma ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību.

Plānots ka projekts “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” tiks realizēts līdz 2026.gada 1.janvārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 777 979.27 EUR, t.sk., Kohēzijas fonda finansējums 6 505 360.44 EUR.