16.06.2023

2023.gada 11.aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīti un pieņemti “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lieto ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi”, kas paredz projektu “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, kā rezultātā, Rīgas brīvostas pārvalde 2023.gada 15.jūnijā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu par Projekta īstenošanu.

Sadarbības līguma nosacījumi paredz, ka Rīgas brīvostas pārvalde apņemas veikt Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas izbūvi, lai nodrošinātu funkcionālu pieslēgumu satiksmes pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu līdz 2023.gada 31.decembrim, savukārt Rīgas valstspilsētas pašvaldība kā Projekta sadarbības partneris par saviem finanšu līdzekļiem apņemas pabeigt Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecību un nodrošināt tā funkcionēšanu ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim. No 2023.gada 31.decembra līdz 2026.gada 1.janvārim projektam tiek piemērots nefunkcionāla projekta statuss.

Projektam ir būtiska nozīme Rīgas valstspilsētas transporta infrastruktūras attīstībā, un tas ir funkcionāli saistīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īstenotajiem investīciju projektiem “Satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūve” un “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu iela - Vietalvas iela, Rīgā” izbūve”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tika samazinātas no 33 335 464.37 EUR uz 8 777 979.27 EUR, t.sk., piešķirtais Kohēzijas fonda finansējums tika samazinātas no 24 704 209 EUR uz 6 505 360.44 EUR.