ES līdzfinansēts Infrastruktūra
Tanks

Projekta ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde veiks dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvi Uriekstes ielā pie ostas vārtiem, auto un dzelzceļa tilta pārbūvi Kundziņsalas dienvidu daļā, autoceļa pārbūvi Kundziņsalā no tilta līdz konteineru terminālim SIA “Baltic Container Terminal” (BCT), kā arī jauna savienojoša ceļa izbūvi no konteineru termināļa līdz transporta stāvlaukumam. Savukārt BCT sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi nodrošinās kuģu piestātņu līnijas pagarinājumu pie konteineru termināļa, izbūvējot papildu posmu un veicot akvatorijas grunts padziļināšanas darbus, kas ļaus vienlaikus pieņemt un apkalpot vairākus kuģus ar lielāku kravnesību. Projekta rezultātā tiks stiprināta Rīgas ostas komerciālā konkurētspēja, vienlaikus uzlabojot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti un valsts aizsardzības spējas.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūras (CINEA) līdzfinansējumu militārās mobilitātes programmas ietvaros. Trīspusējais līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi, CINEA un SIA “Baltic Container Terminal” (BCT) tika parakstīts 2023. gada maijā. Projekta kopējais investīciju apmērs ir 12,51 miljons eiro, un CINEA piešķirtais līdzfinansējums ir 50% no projektu attiecināmajām izmaksām, ko atbilstoši būvniecības aktivitāšu sadalījumam saņems katrs projekta partneris. Projektu aktivitātes pilnā apjomā plānots pabeigt 2024. gadā.

tilts

2022. gada sākumā Rīgas brīvostas pārvalde uzsāka tilta pār Sarkandaugavu pārbūves projektēšanas un būvniecības darbus. Tilts, kas savieno Kundziņsalu ar Uriekstes ielu, ir būvēts laika posmā no 1979. līdz 1981. gadam, un ir vienīgais dzelzceļa tilts, kas nodrošina dzelzceļa kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Šobrīd, līdz jaunā satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, šis ir arī vienīgais savienojošais posms autotransporta satiksmei uz Kundziņsalas kravu termināļiem. Kopš 1997. gada, kad tika realizēta tilta pārbūve un klātnes nomaiņa, nekādi būtiski remontdarbi tiltam nav veikti.

Tilta pārbūve pabeigta 2023. gada jūlijā.


Saistītās ziņas:

tilts