03.08.2023.
Militārā mobilitāte

Rīgas brīvostas pārvalde ir noslēgusi auto un dzelzceļa tilta Kundziņsalas dienvidu daļā pārbūvi. Līdz ar to ir noslēdzies pirmais posms vērienīga projekta īstenošanā, kas paredz stiprināt Rīgas ostas komerciālo konkurētspēju, vienlaikus uzlabojot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti. Lai to īstenotu, šī gada pavasarī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi, Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūru (CINEA) un SIA "Baltic Container Terminal" (BCT) par Rīgas ostas duālas izmantošanas jaudas palielināšanu, uzlabojot ostas infrastruktūru Kundziņsalā. Šobrīd darbi pie projekta realizācijas Kundziņsalā turpinās.

Tilts pār Sarkandaugavu no Uriekstes ielas uz Kundziņsalu tika būvēts laika posmā no 1979. līdz 1981. gadam, un ir vienīgais dzelzceļa tilts, kas nodrošina dzelzceļa kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Šobrīd, līdz jaunā satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, šis ir arī vienīgais savienojošais posms smagā autotransporta un militārā transporta satiksmei uz/no Kundziņsalas kravu termināļiem. Tilta pārbūves gaitā ir atjaunota tilta nesošo būvkonstrukciju daļa, paredzot drošu un ērtāku tilta šķērsošanu gan autotransportam un dzelzceļa transportam, gan arī gājējiem. Uzstādīts arī dekoratīvs apgaismojums, lai apgaismotu tilta metālkonstrukcijas diennakts tumšajā laikā.

Vienlaikus ir uzsākusies aktīvās būvniecības fāze projekta sadaļā, ko veic SIA "Baltic Container Terminal" - kuģu piestātņu līnijas pagarināšana. Tiek pārbūvēta BCT piestātne KS - 34, izbūvējot piestātnes papildu posmu, un pagarinot to par 57,3 metriem. Rezultātā BCT piestātņu līnija, kas apvieno trīs piestātnes, kopā sasniegs 506,3 metrus. Tas ļaus terminālī vienlaicīgi pietauvot un apkalpot divus lielus kuģus - konteinerkuģus, ro-ro kuģus (kravas prāmjus) vai militāros kuģus, kā arī pietauvot kuģus, kuru garums sasniedz 340 metrus. Rezultātā tiks paātrināts kravu iekraušanas un izkraušanas process terminālī, kas paaugstinās termināļa darba efektivitāti un komerciālo konkurētspēju. Ņemot vērā, ka terminālī notiek arī militāro kuģu uzņemšana, tad paātrinot kuģu apkalpošanu tiek veikts ieguldījums militārās mobilitātes paaugstināšanā un mūsu valsts un NATO kopējās drošības stiprināšanā.

Šobrīd aktīvi norisinās būvniecības darbi arī pārējos ostas infrastruktūras projektos Kundziņsalā, kas paredzēti līguma ietvaros. Rīgas brīvostas pārvalde veic dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvi Uriekstes ielā pie ostas kontrolposteņa, autoceļa pārbūvi Kundziņsalā no tilta līdz konteineru terminālim BCT, kā arī jauna savienojoša ceļa izbūvi no konteineru termināļa līdz transporta stāvlaukumam. Visas aktivitātes projekta ietvaros pilnā apjomā plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010