29.05.2023.
militārās mobilitāte

Maija beigās Rīgas brīvostas pārvalde noslēdza divus ostas attīstībai nozīmīgus investīciju līgumus ar Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūru (CINEA). Abi CINEA militārās mobilitātes programmas līdzfinansētie projekti stiprinās Rīgas ostas komerciālo konkurētspēju, vienlaikus uzlabojot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti un valsts aizsardzības spējas.

Pirmajā apstiprinātajā projektā trīspusējais līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi, CINEA un SIA “Baltic Container Terminal” (BCT) par Rīgas ostas duālas izmantošanas jaudas palielināšanu, investējot autoceļu un dzelzceļa pievedceļu un piestātņu infrastruktūrā, paredz uzlabot ostas infrastruktūru Kundziņsalā. Projekta ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veiks dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvi Uriekstes ielā pie ostas vārtiem, auto un dzelzceļa tilta pārbūvi Kundziņsalas dienvidu daļā, autoceļa pārbūvi Kundziņsalā no tilta līdz konteineru terminālim BCT, kā arī jauna savienojoša ceļa izbūvi no konteineru termināļa līdz transporta stāvlaukumam. Savukārt SIA “Baltic Container Terminal” sadarbībā ar RBP nodrošinās kuģu piestātņu līnijas pagarinājumu pie konteineru termināļa, izbūvējot papildu posmu un veicot akvatorijas grunts padziļināšanas darbus, kas ļaus vienlaikus pieņemt un apkalpot vairākus kuģus ar lielāku kravnesību.

Jaunais infrastruktūras uzlabošanas projekts Kundziņsalā ir būtiska daļa no Rīgas ostas attīstības plāna, kas paredz izveidot Kundziņsalu par mūsdienīgāko ostas teritoriju ar digitalizētu un automatizētu, ostas klientu prasībām atbilstošu loģistikas infrastruktūru. Kopā ar Rīgas Valstspilsētas pašvaldības īstenoto Sarkandaugavas jaunā pārvada izbūvi uz Kundziņsalu un mūsdienīgākā integrētā ostas caurlaides punkta izveidi Kundziņsalā, jaunais infrastruktūras attīstības projekts sekmēs ostas industriālo teritoriju attīstību un jaunu komersantu ienākšanu Rīgas ostā.

Mūsdienīga infrastruktūra, kas nodrošina ātru un drošu loģistiku Rīgas ostā ir vitāli nepieciešama arī Latvijas un sabiedroto militārās mobilitātes nodrošināšanai un valsts aizsardzības funkcijas stiprināšanai. Jau šobrīd BCT ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas ostas termināļiem, kas atbilstoši NATO prasībām spēj nodrošināt militārās tehnikas un ekipējuma loģistiku. Uzlabojot kuģu pieņemšanas infrastruktūru BCT un piekļuves infrastruktūru līdz terminālim, tiek veikts ieguldījums arī mūsu valsts un NATO kopējās drošības stiprināšanā.

Projekta kopējais investīciju apmērs ir 12,51 milj. EUR, kur CINEA piešķirtais līdzfinansējums ir 50% no projektu attiecināmajām izmaksām, ko atbilstoši būvniecības aktivitāšu sadalījumam saņems katrs projekta partneris. Visas aktivitātes projekta ietvaros pilnā apjomā plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām.

Otrs noslēgtais līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi un CINEA paredz jauna universāla tehniskās flotes kuģa iegādi RBP meitas sabiedrības SIA “LVR Flote” vajadzībām. Ar hibrīddzinēju aprīkotais kuģis būs piemērots ledus laušanai ostas akvatorijā un Rīgas jūras līcī, kā arī dažādu universālu funkciju veikšanai, tostarp boju izcelšanai, mērījumu veikšanai, atbalsta funkciju nodrošināšanai piesārņojuma savākšanas un padziļināšanas darbos. Papildus kuģis sniegs arī atbalsta funkcijas Latvijas Robežsardzes un Krasta apsardzes dienestiem. Tas būs piemērots dažāda militāras nozīmes aprīkojuma un personāla pārvadāšanai, kā arī glābšanas operācijām.

Jaunā ar hibrīddzinēju aprīkotā kuģa iegāde būs nozīmīgs solis ceļā uz SIA “LVR Flote” mērķi - līdz 2030. gadam pabeigt ostas tehniskās flotes modernizāciju, pakāpeniski ieviešot atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas. Hibrīddzinēji flotes kuģu ikdienas darbībā būtiski samazinās fosilās degvielas emisijas un veicinās klimatneitralitātes un dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu Rīgas ostā.

Līgumā paredzētais investīciju apmērs jauna kuģa iegādei ir 10,15 miljoni eiro, un arī šim projektam tiek piemērots līdz 50 % CINEA atbalsta līdzfinansējums. Šobrīd ir uzsākta starptautiska iepirkuma procedūra un kuģa iegādi plānots noslēgt 2024. gadā.

 


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010