09.01.2023.
Militārā krava

Aizvadītā gada nogalē Eiropas Komisija ir apstiprinājusi līdzfinansējumu diviem Rīgas brīvostas projektiem, paredzot nozīmīgas investīcijas ostas transporta infrastruktūrā, kas veicinās ne tikai ostas komerciālo darbību, bet vienlaikus palīdzēs pilnveidot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti un valsts aizsardzības funkcijas. Apstiprinātie projekti ietvers gan ostas piestātņu infrastruktūras pilnveidošanu, gan pievadceļu pārbūvi un uzlabošanu, gan dzelzceļa infrastruktūras pārbūvi, gan arī ostas tehniskās flotes papildinājumu ar jaunu un daudzfunkcionālu transporta vienību.

2022. gada septembrī Rīgas brīvostas pārvalde un tās meitas sabiedrība SIA “LVR Flote” (iepriekš – SIA “Rīgas brīvostas flote”) sagatavoja un iesniedza divus projektu pieteikumus Klimata, infrastruktūras un vides aģentūrai CINEA (angl.- European Climate Infrastructure and Energy Agency) militārās mobilitātes programmā, kas paredzēja iespēju konkursa atlases kārtībā piesaistīt līdzfinansējumu projektiem, kuri kvalificējami duālas izmantošanas mērķiem – komerciāla un militāras transporta infrastruktūras un tehnikas pilnveidošanai un iegādei. Projektu nozīme tika pamatota gan ar Rīgas ostas komerciālās funkcionēšanas nozīmi, gan arī Latvijas un sabiedroto militārās mobilitātes un valsts aizsardzības funkcijas nodrošināšanu.

Aizvadītā gada nogalē ir saņemts apstiprinājums, ka abiem pieteiktajiem projektiem piešķirts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām. Atbalsts piešķirts gan projektam auto un dzelzceļa infrastruktūras kapacitātes palielināšanai Kundziņsalas teritorijā esošiem nomniekiem, gan arī RBP meitas sabiedrības SIA “LVR Flote” projektam par jauna universāla tehniskās flotes kuģa ar ledus laušanas iespēju iegādi ostas vajadzībām.

RBP projekts “Duālas izmantošanas transporta infrastruktūras kapacitātes palielināšana, veicot auto/dzelzceļa un piestātnes infrastruktūras modernizāciju”, tiks īstenos sadarbībā ar privātu konteineru termināļa operatoru Kundziņsalā SIA “Baltic Container Terminal”, kas apkalpo ne tikai dažādas konteinerizētās kravas, bet spēj nodrošināt arī militāras nozīmes riteņtehnikas loģistiku.

Projekta kopējais investīciju apmērs lēšams EUR 12.51 milj., un tas ietver piecus savstarpēji saistītus un secīgus infrastruktūras posmus, kuru kompleksa pārbūve ļaus būtiski uzlabot un palielināt auto un dzelzceļa transporta caurlaides spēju uz konteineru termināli Kundziņsalā.

RBP veiks četras aktivitātes (dzelzceļa pārbrauktuves pie ostas vārtiem Uriekstes ielā pārbūvi, auto/dzelzceļa tilta Kundziņsalas dienvidu daļā pārbūvi, autoceļa no tilta līdz konteineru terminālim pārbūvi, kā arī jauna savienojoša ceļa no konteineru termināļa līdz transporta stāvlaukumam izbūvi), kas summāri veido EUR 8.26 milj. jeb 66% no projekta kopapjoma. Savukārt SIA “Baltic Container Terminal” sadarbībā ar RBP nodrošinās piekto aktivitāti - kuģu piestātņu līnijas pagarinājumu pie konteineru termināļa, izbūvējot papildu posmu un nodrošinot akvatorijas grunts padziļināšanas darbus. Piestātnes un tās akvatorijas pārbūves darbi saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem paredzēti ap EUR 4.25 milj. jeb 33% no projekta kopapjoma, un tie ļaus vienlaikus pieņemt un apkalpot vairākus kuģus ar lielāku kravnesību.

Projektu plānots uzsākt 2023. gadā un visas aktivitātes pilnā apjomā pabeigt 2024. gadā.

Rīgas ostai virzoties uz klimatneitralitātes jeb dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu, RBP meitas sabiedrība SIA “LVR Flote” ir uzsākusi īstenot stratēģiju par ostas tehniskās flotes modernizāciju līdz 2030. gadam, pakāpeniski ieviešot atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas. Hibrīddzinēji tehniskās flotes kuģu ikdienas darbībā ļaus būtiski samazināt fosilās degvielas emisijas.

CEF MilMob programmā SIA “LVR Flote” iesniegusi projektu par jauna, ar hibrīddzinēju aprīkota daudzfunkcionāla ostas tehniskās flotes kuģa iegādei, kurš būtu piemērots dažādiem darbiem, tai skaitā ledus laušanai, kā arī citu universālu funkciju veikšanai, tostarp boju izcelšanai, mērījumu veikšanai un atbalsta funkciju nodrošināšanai piesārņojuma savākšanas un padziļināšanas darbos. Plānots, ka papildus kuģis varēs sniegt arī atbalsta funkcijas Latvijas Robežsardzes un Krasta apsardzes dienestiem un būs piemērots dažāda militāras nozīmes aprīkojuma un personāla pārvadāšanai, kā arī glābšanas operācijām. Jaunā kuģa iegāde par EUR 10.79 milj. orientējoši tiek plānota 2024.gadā un šim projektam tiks piemērots līdz 50 % ES fondu atbalsta līdzfinansējums.

 


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010