Rīgas brīvostas teritorijā atrodas gan privātas piestātnes, kas pieder ostas komersantiem, gan Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā esošas piestātnes. RBP valdījumā esošas piestātnes tiek iznomātas privātiem komersantiem ostas uzņēmējdarbības veikšanai.

Gada nomas maksu aprēķina katrai piestātnei atsevišķi, ievērojot tās tehnisko stāvokli, kā arī nepieciešamos RBP izdevumus piestātnes uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lēmumu par piestātnes iznomāšanu un nomas maksu pieņem Rīgas brīvostas valde, pamatojoties uz izstrādāto metodiku.

Piestātņu nomniekiem jānodrošina piestātņu ekspluatācija atbilstoši Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, lai garantētu drošu kuģu pietauvošanos, stāvēšanu un kravu apstrādi, kā arī piestātņu konstrukciju saglabāšanu visā to izmantošanas laikā.


Par piestātņu nomas līgumu noslēgšanas kārtību jautāt:

Virga
Žanna Ābele
Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste
  • Zanna.Abele [at] rop.lv, +371 670 308 59
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs varētu interesēt: