Rīgas brīvostas teritorijā atrodas gan privātpersonām (ostas komersantiem) piederošas piestātnes, gan Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā vai valdījumā esošas piestātnes. Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā vai valdījumā esošas piestātnes tiek iznomātas komersantiem ostas uzņēmējdarbības veikšanai.

Gada nomas maksu aprēķina katrai piestātnei atsevišķi, ievērojot tās tehnisko stāvokli, kā arī nepieciešamos Rīgas brīvostas pārvaldes izdevumus piestātnes uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lēmumu par piestātnes iznomāšanu un nomas maksu pieņem Rīgas brīvostas valde, pamatojoties uz Likumu par ostām un ievērojot Nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodiku.

Papildus Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā vai valdījumā esošas piestātnes var tikt nodotas īstermiņa nomā uz laika periodu, kas nepārsniedz 1 gadu, atbilstoši Piestātņu īstermiņa iznomāšanas noteikumiem. Nomas maksa tiek aprēķināta par diennakti, kas arī ir minimālais nomas termiņš.

Piestātņu nomniekiem jānodrošina piestātņu ekspluatācija atbilstoši Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, lai garantētu drošu kuģu pietauvošanos, stāvēšanu un kravu apstrādi, kā arī piestātņu konstrukciju saglabāšanu visā to izmantošanas laikā.


Par piestātņu nomas līgumu noslēgšanas kārtību jautāt:

Virga
Žanna Ābele
Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste
  • Zanna.Abele [at] rop.lv, +371 670 308 59
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs varētu interesēt: