Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana no kuģiem Rīgas ostā notiek saskaņā ar starptautisko MARPOL 73/78 konvenciju un HELCOM rekomendācijām

Atkritumu un piesārņoto ūdeņu savākšana no kuģiem tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, un to nodrošina komersanti, kuriem ir izsniegtas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un licences, kā arī noslēgts līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Par kuģu radīto atkritumu drošu savākšanu un apsaimniekošanu ir atbildīga Rīgas brīvostas pārvalde, un tā tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem un Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Rīgas brīvostā.


Jūs var interesēt: