Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana no kuģiem Rīgas ostā notiek saskaņā ar starptautisko MARPOL 73/78 konvenciju un HELCOM rekomendācijām

Atkritumu un piesārņoto ūdeņu savākšana no kuģiem tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, un to nodrošina komersanti, kuriem ir izsniegtas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un licences, kā arī noslēgts līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Rīgas brīvostā no kuģiem pieņem visas MARPOL 73/78 Konvencijas I, IV, V, VI pielikumos norādītās atkritumu veidus. Kuģu radīto atkritumu pieņemšanu un nodošanu licencētiem atkritumu apsaimniekošanas komersantiem organizē kuģu aģenti.

Par kuģu radīto atkritumu drošu savākšanu un apsaimniekošanu ir atbildīga Rīgas brīvostas pārvalde, un tā tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem un Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Rīgas brīvostā.


Kārtība, kādā ziņo par atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību: 

Konstatējot Rīgas ostas pieņemšanas iekārtu neatbilstību, kuģa kapteinis aizpilda ziņojuma veidlapu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību un iesniedz to Valsts vides dienestam vai savas valsts karoga kuģa kompetentai institūcijai.

 • Valsts vides dienesta kontaktinformācija

  • Tālrunis (darba dienās no 8:30 līdz 17:00):
  • +371 67408164
   +371 67408166
   +371 28648214
  • Adrese dokumentu nosūtīšanai:
   Rūpniecības iela 25, Rīga, LV – 1045
  • E-pasts:
   pasts [at] vvd.gov.lv
  • janis.urtans [at] vvd.gov.lv

Jūs var interesēt: