Vide
LVR Flote

Kopš 2022. gada nogales Rīgas brīvostas pārvalde un LVR Flote realizē jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases tehniskās flotes kuģa iegādes projektu, kurš tiek līdzfinansēts ar Klimata, infrastruktūras un vides aģentūras (CINEA) Connecting Europe Facility (CEF) transporta militārās mobilitātes (MilMob) programmas atbalstu.

Projekta mērķis - jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases (1C) kuģa iegāde, lai uzlabotu LVR Flote ledus laušanas tehnisko kapacitāti Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī, kā arī nodrošinātu efektīvāku pakalpojumu sniegšanu.

Realizējot šo projektu tiks sekmēta Rīgas brīvostas stratēģisko mērķu sasniegšana - uzturēt drošu un ilgtspējīgu kuģu infrastruktūru, kā arī mazināt ostas darbības ietekmi uz vidi. Vienlaikus projekts ir nozīmīgs solis ceļā uz “LVR Flote” apņemšanos - līdz 2026. gadam veikt ostas tehniskās flotes modernizāciju, pakāpeniski ieviešot atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas.

Līgumā paredzētais investīciju apmērs jauna kuģa iegādei ir 10,498 miljoni eiro un CINEA līdzfinansējums veido 5,076 miljonus eiro no projekta attiecināmajām izmaksām.


Saistītās ziņas: