04.12.2023.
Rīgas osta atjauno tehnisko floti un paaugstina militārās mobilitātes kapacitāti

Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība “LVR Flote” novembrī noslēdza līgumu ar Baltic Workboats AS par jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa iegādi. Kuģa iegādes projekta īstenošanas izmaksas 50% apmērā segs Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūras CINEA līdzfinansējums, un paredzams, ka kuģis ekspluatācijā tiks nodots līdz 2024. gada beigām. Papildus pamatfunkcijām, tas nodrošinās arī militārās izmantošanas iespējas – vajadzības gadījumā sniegs atbalsta funkcijas Latvijas Robežsardzes, Jūras spēku un Krasta apsardzes dienestiem, tādējādi paaugstinot valsts militārās mobilitātes kapacitāti.

Jaunā ar hibrīddzinēju aprīkotā kuģa iegāde sekmēs Rīgas brīvostas stratēģisko mērķu sasniegšanu - uzturēt drošu un ilgtspējīgu kuģu infrastruktūru, kā arī mazināt ostas darbības ietekmi uz vidi. Vienlaikus projekts ir nozīmīgs solis ceļā uz “LVR Flote” apņemšanos - līdz 2026. gadam veikt ostas tehniskās flotes modernizāciju, pakāpeniski ieviešot atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas. Hibrīddzinēju kuģi ikdienas darbībā būtiski samazina fosilās degvielas emisijas, veicina klimatneitralitātes un dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu.

Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks: “Eiropas un arī Baltijas reģiona ostu ilgtspēja iet roku rokā ar inovatīvu vides tehnoloģiju attīstību un savas darbības pozicionējumu jauno energoresursu izstrādē. Veiksmes atslēgas vārdi ir sadarbība, zināšanas un labākā prakse. Rīgas brīvosta jau vairākus gadus, gan sadarbojoties ar LV inovāciju uzņēmumiem, gan apmainoties pieredzē ar ES ostu nozares līderiem (Rotterdama, Trieste, Stokholma, Plimuta u.c.), velta savus resursus un pūles, lai arī Rīga šajos ģeopolitiski sarežģītajos apstākļos turētos uz ilgtspējīgas attīstības viļņa. Šis ir aizsākums ostas flotes modernizācijai, lai testētu un pārietu uz bezizmešu tehnoloģiju pielietojumu ostas ikdienā, tā sekmējot Rīgas iekļaušanos tā saukto Eiropas nākotnes “zaļo” transporta koridoru tīklā.”

Mūsdienīgais un daudzfunkcionālais tehniskās flotes kuģis būs piemērots ne tikai ledus laušanai ostas akvatorijā un Rīgas jūras līcī, bet arī vēl dažādu ostas darbībai nepieciešamu funkciju veikšanai, tostarp, boju izcelšanai, hidrogrāfisko mērījumu veikšanai, kā arī atbalsta nodrošināšanai piesārņojuma savākšanas, glābšanas un evakuācijas darbos, ko jau pašlaik nodrošina “LVR Flote”.

“Raugoties nākotnē, šī kuģa veiktspēja pavērs mūsu uzņēmumam gan jaunu sadarbību veidošanas, gan jaunu pakalpojumu uzsākšanas iespējas, piemēram, vēja parku apkalpošanu jūrā. Ņemot vērā, ka kuģis ir piemērots militārās mobilitātes vajadzībām, saskatām perspektīvu arī pakalpojumu sniegšanā aizsardzības nozarei,” komentē “LVR Flote” valdes loceklis Kaspars Ozoliņš.

Jaunais kuģis solās būt efektīvāks un manevrētspējīgāks par pašreizējiem “LVR Flote” rīcībā esošajiem lielajiem ledlaužiem. Kuģa nelielā iegrime, kas nepārsniegs 3 metrus, ļaus kuģi izmantot arī seklākās vietās Rīgas ostā un piekrastē Jūras spēku un ostas kapteiņa vajadzībām.

Projektu īstenos Igaunijas kuģu būves uzņēmums Baltic Workboats AS, kas tiesības īstenot pasūtījumu ieguva atklāta konkursa rezultātā. Jaunais kuģis tiks būvēts vienā no vadošajiem Eiropas kuģu būves uzņēmumiem Damen Shipyards Hardinxveld, Nīderlandē, un pielāgots “LVR Flote” specifiskajām prasībām Baltic Workboats AS kuģubūvētavā Sāremā, Igaunijā.

“Kuģa tehniskās specifikācijas izstrādē “LVR Flote” ir veikusi visaptverošu iesaistīto pušu aptauju, konsultējoties ar Latvijas lielo ostu pārvaldēm, Latvijas Jūras administrāciju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem. No iesaistītajām pusēm tika saņemti vērtīgi komentāri, kas sekmē kuģa pielietojamību dažādu funkciju veikšanai”, skaidro K.Ozoliņš. Kuģa galvenie tehniskie parametri: garums - 27 m, platums - 9,1 m, iegrime - 2,9 m, kā arī nepieciešamā ledus klase 1C (Finnish-Swedish ice class 1C). Hibrīdpiedziņa (dīzeļa un elektromotora) ietver 2 dīzeļdzinējus ar kopējo jaudu 1940 kW, kā arī 160 kW elektrodzinēju un bateriju sistēmu, kas nodrošina vienas stundas kuģošanas autonomiju elektro režīmā. Projekta ietvarā Rīgas ostā tiks izveidota arī nepieciešamā elektrouzlādes infrastruktūra.

Projekts “Mūsdienīga un efektīva ledlauža iegāde ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī” tiek īstenots ar CINEA līdzfinansējumu transporta militārās mobilitātes programmas ietvaros. Līgumā paredzētais investīciju apmērs jauna kuģa iegādei ir 10,498 miljoni eiro un CINEA līdzfinansējums veido 5,076 miljonus eiro no projekta attiecināmajām izmaksām.

tilts

 


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010