Komercsabiedrība, kura veic licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā, papildus tiešo nodokļu atvieglojumiem saņem arī atļauju savā teritorijā ievest un uzglabāt preces, kurām nepiemēro muitas maksājumus (muitas nodokli, PVN, akcīzes nodokli), ja tās paredzētas tālākai izvešanai no Eiropas Savienības muitas teritorijas.

Brīvās zonas komercsabiedrība ir pilnībā atbrīvota vai maksā samazinātu likmi akcīzes nodoklim par degvielu, kas tiek izmantota uzņēmuma teritorijā - kuģos, transportlīdzekļos, ostas iekārtās, kā arī ir atbrīvota no PVN maksājuma par precēm, ko iegulda pamatlīdzekļos.

Netiešo nodokļu atlaides

Brīvās zonas komercsabiedrībai:

 • 100%
  PVN (pamatlīdzekļiem)
 • līdz 100%
  Akcīzes nodoklis (degvielai)

Ievedot un uzglabājot preces brīvās zonas komercsabiedrības teritorijā:

 • 100%
  Muitas nodoklis
 • 100%
  PVN
 • 100%
  Akcīzes nodoklis

Atvieglotas muitas formalitātes

Brīvās zonas režīmā strādājošas komercsabiedrības teritorija tiek uzskatīta par daļu no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Tā ir attiecīgi jānorobežo, jānodrošina ar caurlaides punktiem un apsardzi, lai preču, personu un transportlīdzekļu kustība tiktu kontrolēta atbilstoši muitas prasībām.

Rīgas brīvostas komersanti, kas veic licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā, saviem klientiem var piedāvāt visas muitas teritorijas priekšrocības, ievedot un uzglabājot preces:

 • neierobežotu preču glabāšanas laiku bez atmuitošanas;
 • iespēju veikt preču izvešanu vai atmuitošanu pa daļām.

Papildus tam, brīvās zonas komercsabiedrībā muitas formalitātes ir vēl vairāk atvieglotas: 

 • nav nepieciešama preču muitas deklarēšana, jāveic tikai to uzskaite muitas dienesta apstiprinātajā kārtībā;
 • nav nepieciešams muitas galvojums, kas ir īpaši izdevīgi akcizēto preču (piemēram, naftas produktu) uzglabāšanai, kuru muitas galvojuma nodrošinājums prasa ievērojamus līdzekļus.

Rīgas brīvostas komercsabiedrību teritoriju atbilstību brīvās zonas režīma nosacījumiem, kā arī muitas režīma ievērošanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests. 

Atlaižu saņemšanas nosacījumi

Atlaides PVN un akcīzes nodoklim, kā arī atļauju ievest un uzglabāt preces, kas atbrīvotas no muitas maksājumiem, ja tās paredzētas izvešanai no Savienības muitas teritorijas, kā arī attiecīgu brīvās zonas muitas režīmu var saņemt jebkurš komersants Rīgas ostā, kurš:

 1. noslēdzis līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par zemes nomu vai apbūves tiesībām Rīgas brīvostā;
 2. saņēmis atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā, ko izsniedz Rīgas brīvostas pārvalde saskaņā ar likumu uz 5 gadiem;
 3. saņēmis izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta, ka komercsabiedrības teritorija atbilst Brīvās zonas režīma ieviešanai;
 4. saņēmis atļauju no Rīgas brīvostas pārvaldes licencētas komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā.

Jūs var interesēt: