Saskaņā ar LR "Rīgas brīvostas likumu", lai saņemtu atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā ar vai bez brīvās zonas režīma, kapitālsabiedrībai ir jāatbilst noteiktiem pamatkritērijiem - uzņēmumam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā, ir jābūt zemes īpašniekam, nomniekam vai apbūves tiesīgajam Rīgas brīvostas teritorijā, kā arī tā darbības profilam ir jāatbilst Rīgas brīvostas Attīstības programmai. Arī komercsabiedrības dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem un padomes locekļiem ir jāatbilst likumā noteiktiem kritērijiem, kas ir laba reputācija, stabils finansiālais stāvoklis un pieredze komercdarbības jomā.


Par kapitālsabiedrību licencētu komercdarbību jautāt:

Ivars Jansons
Ivars Jansons
Juridiskās un iepirkumu nodaļas VADĪTĀJS
  • Ivars.Jansons [at] rop.lv, +371 670 308 47
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Jūs var interesēt: