Uzņēmums, kurš ieguvis atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā, saņem tiešo nodokļu atvieglojumus.

Tiešo nodokļu atlaides

  • 80%
    Uzņēmumu ienākuma nodoklis
  • 80% – 100%
    Nekustamā īpašuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklim tiek piemērota atlaide 80% apmērā. Tas nozīmē, ka Rīgas brīvostā komercsabiedrībām piemēro 4% uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi, 20% likmes vietā, kas ir spēkā citur Latvijā. Arī izmaksājot dividendes kapitālsabiedrība, kurai ir licencētas komercdarbības statuss Rīgas ostā, maksā 4% nodokli ierasto 20% vietā.  

Nekustamā īpašuma nodoklim piemēro atlaidi 80% apmērā un ar pašvaldības lēmumu var tikt piemērota atlaide vēl 20% apmērā. Tas nozīmē, ka komercsabiedrība Rīgas brīvostā maksā nodokli tikai 0,3% apmērā no īpašuma kadastrālā vērtības, vai var tikt pat pilnībā atbrīvota no nodokļa nomaksas. Citur Latvijā nekustamā īpašuma nodokļa standarta likme sastāda 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, un jānomaksā reizi gadā.

Kopējā tiešo nodokļu atlaižu summa gadā drīkst sasniegt līdz 55% no komercsabiedrības veiktajiem kapitālieguldījumiem (30% lielajiem uzņēmumiem, 40% vidējiem uzņēmumiem, 50% mazajiem uzņēmumiem).  Līdz ar to komercsabiedrība, kas veic investīcijas Rīgas brīvostas teritorijā, saņem būtiskus nodokļu atvieglojumus.

Nodokļu atvieglojumus var saņemt jebkurš komersants, kurš:

  1. noslēdzis līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par zemes nomu vai apbūves tiesībām Rīgas brīvostā;
  2. saņēmis atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā, ko izsniedz Rīgas brīvostas pārvalde saskaņā ar likumu uz 5 gadiem;
  3. noslēdzis līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu un saņēmis apliecību par tiesībām uz tiešo nodokļu atvieglojumiem;
  4. veic ieguldījumus atbilstoši iesniegtajam investīciju grafikam.

Jūs var interesēt: