Lai Rīgas brīvostā nodarbotos ar kuģu aģentēšanu, komercsabiedrībai vai komersantam ir jāatbilst noteiktām labas reputācijas un finansiālās stabilitātes prasībām, un jānoslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi. Detalizētas prasības un precīzs iesniedzamo dokumentu saraksts ir noteikts zemāk pievienotajā dokumentā.

Līgums „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” tiek slēgts uz 5 gadiem. Lēmumu par līguma noslēgšanu pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieks.


Par kuģu aģentēšanas līguma noslēgšanu jautāt:

Ivars Jansons
Ivars Jansons
Juridiskās un iepirkumu nodaļas VADĪTĀJS
  • Ivars.Jansons [at] rop.lv, +371 670 308 47
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010