Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss Sakārtot dilstošā secībā
RBP_2020/1234 TEST1 Procesā
14 Elektroniskās Dokumentu Parakstīšanas Sistēmas (EDPS) un Rīgas Ostas Informācijas Sistēmas (ROIS) uzturēšana Procesā
RBP_2020/4/A ED dambja nojaukšana Procesā
RBP_2020/63 Padziļināšanas darbi Rīgas brīvostas akvatorijā Procesā
RBP_2020/35 Dabasgāzes iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/31 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/44a Telpu uzkopšana Rīgas brīvostas pārvaldes ēkās Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/23 Par Rīgas brīvostas tēla (imidža) filmas izgatavošanu Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/27A Gaisa kvalitātes (putekļu) mērījumu nodrošināšana un divu OPSIS SM200 monitoringa staciju tehniskā apkalpošana Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/61.1 Zemes ierīcības projekta izstrāde un kadastrālā uzmērīšana Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/42 Degvielas iegāde autotransportam un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, automobiļu mazgāšanas pakalpojuma un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/43 Automobiļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/55 Ostas policijas kuģošanas līdzekļu tehniskā apkope un remonts Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/33 Kuģošanas līdzekļu noma Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/64 Divu automobiļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/48 Mobilo sakaru pakalpojumi Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/17 Rīgas brīvostas pārvaldes profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/65 Būvprojekta „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ekspertīze Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/28 Gaisa kvalitātes (GOS) mērījumu nodrošināšana un trīs monitoringa staciju tehniskā apkalpošana Iepirkums noslēdzies
RBP_2020/11 Piestātņu Nr. KRS-3, Nr. KRS-4, Nr. KRS-5, Nr. KRS-6 un Nr. KRS-7 apzīmējumu nodrošināšana Iepirkums noslēdzies