Identifikācijas numurs
RBP_2020/4/A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts
  1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 17. augustam Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, darba dienās no 8:30 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 17:00 un 2020. gada 17. augustā no plkst.8:30 līdz plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
  2. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45111100-9 Demontāžas darbi.
  3. Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kodi:
  4. - 45247210-5 Dambja būvdarbi;
  5. 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi;
  6. 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība.
Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Tehniskās vadības nodaļas vadītāja Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts