Identifikācijas numurs
2023/9
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

  1. Iepirkuma priekšmets: “Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga stratēģijas 2024-2026. gada izstrādes stratēģiskās pētniecības un konsultāciju pakalpojums”.
  2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem (2.pielikums) un Tehniskās specifikācijas (3.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Tehniskās specifikācijas formai (3.pielikums).
  3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Tehniskajā spefikācijā noteikto nodevumu iesniegšana pasūtītājam 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
  4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
  5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 28.septembra plkst.23:59.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Dalības nosacījumi”.

3. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Kristīne Kazāka
Kontakttālrunis
26724327
Saziņas e-pasts