ср, 11/02/2016 - 11:47

Foto: A. Liepiņš

Rīgas Brīvostas pārvalde (RBP) plāno uzsākt projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” realizāciju, piesaistot ES Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu. Kā jau iepriekš ziņots ES KF specifiskā atbalsta līdzfinansējums 74 112 625 eiro apmērā ir paredzēts, lai īstenotu pasākumus drošības līmeņa uzlabošanai Latvijas lielajās ostās un novērstu problemātisko punktu radītos ierobežojumus. RBP projekta ietvaros plānotais satiksmes pārvads nodrošinās Kundziņsalas tiešu savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabos transporta mobilitāti ostas teritorijā, kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai.

Kundziņsala ir brīvostas teritorija, kurā plānota visstraujākā ostas termināļu attīstība. Pašlaik teritorijā strādā 8 uzņēmumi, bet darbību plāno vēl 7 uzņēmumi, kuri ir noslēguši zemes nomas līgumus un izstrādājuši biznesa plānus. Pašlaik Kundziņsalai nav tieša savienojuma ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu un kravu nogādāšanai Kundziņsalā tiek izmantots tikai viens tilts. Ostas darbībai strauji attīstoties, tas kļūst par šķērsli pieaugošajai kravu plūsmai. Tā kā Kundziņsalā attīstās galvenokārt konteineru pārkraušanas termināļi un loģistikas centri, tad laba autoceļu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga. Jauna tilta izbūve uz Kundziņsalu nodrošinātu nepieciešamo kravu plūsmu, kā arī samazinātu troksni, vibrācijas un gaisa piesārņojumu Kundziņsalas dzīvojamā rajonā. Savienojums ar Kundziņsalu būtu arī loģisks papildinājums Rīgas domes uzsāktajam Tvaika ielas rekonstrukcijas projektam, kura mērķis ir transporta plūsmas novirzīšana tālāk no dzīvojamiem rajoniem un tādas ceļu infrastruktūras izveidošana, lai novērstu sastrēgumus, troksni un gaisa piesārņojumu.

Lai RBP varētu turpināt satiksmes pārvada uz Kundziņsalu projekta attīstību, ir nepieciešams veikt risku novērtējumu “Paaugstinātas bīstamības objektu industriālā riska un būvniecības ieceres iespējamības no industriālā riska viedokļa novērtēšanu”. Lai izvēlētos pretendentu risku novērtēšanai, RBP ir veikusi tirgus izpēti ar atklātu cenu aptauju, ievietojot publikāciju mājas lapā. Procedūras rezultātā tiesības veikt “Paaugstinātas bīstamības objektu industriālā riska un būvniecības ieceres iespējamības no industriālā riska viedokļa novērtēšanu” ieguva PSI “Risks un audits” SIA. Ar uzņēmumu ir noslēgts līgums par novērtējuma veikšanu līdz 25. novembrim.