Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP_2022/33 Gaisa kvalitātes (putekļu frakcijas PM 2,5 un PM 10) mērījumu veikšana 1 objektā 3 gadu periodā Iepirkums noslēdzies
2022/2 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
1/2022 Grafisko darbstaciju piegāde Procesā
RBP_2022/61 Par tiesībām izīrēt slēgta tipa šautuvi un nodrošināt viena sertificēta šaušanas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/26 Intranet informācijas sistēmas jaunas funkcionalitātes izstrāde un uzturēšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/31 Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitorings Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/58 Formas tērpu un to elementu piegāde Ostas policijas vajadzībām Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/3 Par Rīgas ostas zīmola identitātes izstrādi Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/45_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/10 Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgā (KASKO) un obligātā (OCTA) apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54A Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/2 Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54 Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Pārtraukta iepirkuma procedūra
30 Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa Eksporta ielā 3a remonts Procesā
29 Datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegāde Procesā
28 Automatizētu piekļuves kontrolieru izstrāde Procesā
RBP_2021/1A Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
RBP 2021/50A Kuģu vadības sistēmas VTS 9760 atbalsta pakalpojuma nodrošināšana Iepirkums noslēdzies
26 Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP_2021/53 Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra